⇒ Aanvragen coronanoodfonds voor Helmondse culturele en maatschappelijke organisaties

Om de gevolgen van corona voor de Helmondse culturele en maatschappelijke organisaties te beperken is een noodfonds ingericht. Vanwege de continuering van de coronarichtlijnen van het rijk heeft het college van B&W besloten tot verlenging van de termijn van het noodfonds. Organisaties die beroep willen doen op de noodhulp voor dit jaar kunnen uiterlijk tot en met 30 juni 2021 een aanvraag doen.

Het noodfonds is opgericht voor maatschappelijke en culturele organisaties zonder winstoogmerk die moeite hebben om aan hun financiële verplichtingen te voldoen en in acute financiële nood verkeren als gevolg van corona. Als aan de juiste voorwaarden is voldaan, kan de club of organisatie vanuit het noodfonds een bijdrage krijgen om te kunnen blijven bestaan.

Wanneer komt een club of organisatie voor noodhulp in aanmerking?

  • De club of organisatie is actief binnen het domein sport, welzijn of cultuur en heeft geen winstoogmerk;
  • De club of organisatie is actief en gevestigd in de gemeente Helmond;
  • De club of organisatie verkeert in acute financiële nood en kan zonder noodhulp dit jaar niet meer aan haar financiële verplichtingen voldoen;
  • De club of organisatie heeft géén of onvoldoende financiële hulp ontvangen vanuit een andere landelijke steunmaatregel (zoals NOW /TOZO /TOGS).

Klik hier voor de volledige beleidsregels die voor het noodfonds van toepassing zijn.

Hoe kan een club of organisatie noodhulp aanvragen?

Om in aanmerking te komen voor noodhulp vult u dit aanvraagformulier zo compleet mogelijk in. Stuur het formulier met de bijbehorende stukken uiterlijk 30 juni 2021 naar noodfondscorona@helmond.nl. Mocht u vragen hebben, dan kunt u die ook via dit emailadres stellen. We bekijken en beoordelen alle ingezonden formulieren. Elke club, culturele of maatschappelijke organisatie krijgt zo snel mogelijk reactie met een besluit. 

Uw Reactie
Uw Reactie