• Stad
  • Buisleidingen

Buisleidingen

Tracé van buisleidingen langs Brandevoort en Stiphout.

Structuurvisie Buisleidingen

In 2012 is de Structuurvisie Buisleidingen door het Rijk vastgesteld. Hierin staat welke ruimte wordt gereserveerd voor de aanleg van toekomstige buisleidingen voor chemische stoffen. In deze Structuurvisie is het tracé door Stiphout en Brandevoort als indicatief opgenomen. Oftewel, niet als definitieve invulling, maar wel als voornemen. Uiteraard heeft het college in 2013 hierop direct een zienswijze ingediend, waarin we stelden dat dergelijke tracés buiten dichtbevolkte gebieden gelegd moeten worden.

Stand van zaken

Inmiddels zijn we ruim vijf jaar verder. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kan op dit moment nog geen duidelijkheid geven over het vervolgproces. Ook is er nog geen duidelijkheid wanneer er een besluit wordt genomen over het indicatieve tracé.

Wat doen wij?

Als nieuw college van Burgemeester & Wethouders hebben we in ons coalitieprogramma benoemd dat het mogelijke buisleidingentracé hoog op onze agenda staat. Wij doen er alles aan om via een actieve lobby de komst van een tracé van buisleidingen voor het vervoer van chemische stoffen door Helmond te voorkomen. Onlangs is er een bewonersbrief verspreid onder inwoners in Stiphout en Brandevoort, die in de buurt van het indicatieve tracé wonen. Deze kunt u hier inzien:

Naast het informeren van bewoners zijn we ook bezig met een lobby richting het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Deze lobby doen we samen met de gemeenten Laarbeek, Nuenen,  Geldrop-Mierlo, Someren, Nederweert, Maasgouw en de provincie Noord-Brabant. Gezamenlijk hebben wij een brief gestuurd naar de verantwoordelijk minister. 

Kosten en veiligheidsrisico's

De gemeente Helmond heeft onderzoek laten verrichten naar de kosten en veiligheidsrisico’s van het buizentracé. Het onderzoek is uitgevoerd door ingenieurs- en adviesbureau Antea Group. Klik hier voor het volledige rapport.

Meer informatie

Meer informatie over de landelijke regels rondom het transport van stoffen via buisleidingen vindt u op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/goederenvervoer/transport-van-gevaarlijke-stoffen-via-buisleidingen