Brainport Smart District

Er worden andere eisen gesteld aan wonen; het moet duurzamer, toekomstbestendiger én we moeten meer van het gas af. Stichting Brainport Smart District (BSD) houdt zich bezig met het creëren van een duurzame en mooie woonomgeving door de nieuwste inzichten en technieken op het gebied van participatie, gezondheid, data, mobiliteit, energie en circulariteit in te zetten.

Ruimte voor de maatschappij van morgen

 

In 2017 werd de ambitie van Brainport Smart District geformuleerd: een proeftuin ontwikkelen voor de maatschappij van morgen. In het nieuwe deel van Brandevoort bouwen we een wijk die slimmer, veiliger en duurzamer is en die meer sociale samenhang heeft. Een nieuwe slimme woon- en werkwijk die onze planeet niet verder belast, vervuilt of uitput. Hierin staan bewoners centraal en denken ze mee bij het ontwikkelen van hun eigen leefomgeving. Ook zal dit nieuwe deel van Brandevoort fungeren als 'living lab' voor de ontwikkeling en het testen van nieuwe producten, diensten en systemen.

Hoe ziet zo'n wijk eruit? Wie wonen daar? Wat voor soort huizen gaan we bouwen? Hoe ziet het vervoer eruit en hoe leven we samen? Brainport Smart District werkt dit uit en gaat het ook daadwerkelijk bouwen. Met slimme mobiliteit focussen we bijvoorbeeld op een goede bereikbaarheid en een groenere wijk.

Ook versnellen we de duurzame ambities. Huizen die hun eigen energie opwekken zijn geen ambitie meer; ze worden realiteit. We bouwen 1500 huizen voor diverse groepen. Wel staat vast dat iedereen welkom is. Jong of oud, Brabander of expat, huurder of koper, particulier of ondernemer. Samen leven en samen delen. Hier krijgt het wonen van de toekomst vorm.

Quality Team

Het Quality Team (Q-team) adviseert de Stichting Brainport Smart District én het college van burgemeesters en wethouders van de Gemeente Helmond over projecten en de ruimtelijke ontwikkeling van Brainport Smart District. Hierbij toetst zij plannen aan de hand van het Quality Book. In het Q-book staan ambities en concrete doelstellingen van BSD benoemd. Lees meer over het Quality Team.

Wijk van de toekomst; denk met ons mee

Denk met ons mee hoe de wijk van de toekomst in Brandevoort eruit moet zien. Nieuwe trends pakken we in de wijk van de toekomst op, bijvoorbeeld op het gebied van wonen, deeleconomie, nieuwe zorgvormen en (elektrisch) vervoer in en naar de wijk.

Een beeld krijgen van de trends/initiatieven binnen BSD? Neem een kijkje op de Online Innovatie Marktplaats van BSD. Dit is een website waar bedrijven of andere initiatiefnemers hun innovaties en projecten kunnen plaatsen, zodat (toekomstige) bewoners en ontwikkelaars voor hen relevante innovatieve producten en diensten kunnen opzoeken. Ook kunnen kennisinstellingen vraagstukken hierop plaatsen om samen met andere initiatiefnemers op te pakken. Het doel van de marktplaats is om synergie tussen de Brainport Smart District-projecten te laten ontstaan en schaalgrootte te creëren voor innovatieve producten, diensten en ideeën.

Heeft u zelf een innovatief aanbod of vraagstuk? Maak een account aan en plaats hem op de marktplaats!

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie