Planning | Nieuw Brandevoort

Logo Nieuw BandevoortOp dit moment is nog veel onduidelijk over de invulling van Nieuw Brandevoort. Tot aan de bouw van de eerste woningen moet er nog veel gebeuren. Grofweg ziet het proces tot aan de bouw er als volgt uit:

 • 11 en 12 oktober 2023: informatiebijeenkomst over niewe koers BSD
 • 18 januari 2024: bijeenkomst met belanghebbenden
 • 2 juli 2024: Raadsbesluit: beëindiging ontwikkeling BSD + Kaders Nieuw Brandevoort
 • Maken stedenbouwkundig ontwerp (op basis van eerder geleverde bijdrage van stakeholders)
 • 1e kwartaal 2025: concept stedenbouwkundig plan klaar
 • Onderzoek voor het omgevingsplan (voorheen bestemmingssplan)
 • Akkoord Gemeenteraad met stedenbouwkundig ontwerp incl. te verwachten kosten.
 • Concept omgevingsplan
 • Omgevingsplanprocedures (incl. betrekken bewoners, omwonenden, ontwikkelaars, enz)
 • 4e kwartaal 2025: Besluit Gemeenteraad over omgevingsplan
 • Beroepsprocedures van eventuele bezwaarmakers
 • Ontwerpen met ontwikkelaars
 • Bouw eerste woningen op zijn vroegst in 2027
Uw Reactie
Uw Reactie