Betalen gemeentelijke belastingen - Automatische incasso

De gemeentelijke belastingen kunt u op twee verschillende manieren betalen. U kunt het geld zelf overmaken, maar u kunt ook een machtiging voor automatische incasso afgeven.

1. Zelf overmaken

U maakt het bedrag zelf over naar rekeningnummer NL45 BNGH 0285 16 92 62 t.n.v. Gemeente Helmond. Dit bedrag moet binnen de op het aanslagbiljet vermelde termijn(en) op de rekening van de gemeente Helmond staan. Gebruik hiervoor het betalingskenmerk dat op het aanslagbiljet staat. Dit kenmerk gebruikt de gemeente bij het automatisch verwerken van uw betaling. 

U kunt ook via Ideal betalen vanuit het E-Loket , button “Financieel overzicht raadplegen”.

2. Automatische incasso

U kunt ons hiervoor machtigen via het schriftelijke aanvraagformulier incasso gemeentelijke heffingen (geen DigiD-code nodig) in. Wij incasseren dan het totaalbedrag in 10 termijnen automatisch van uw bankrekening. Dit gebeurt aan het einde van de maand, startende de maand volgend op de maand die in de dagtekening van de aanslag is vermeld. Betalen via een machtiging kan zowel voor particulieren als voor ondernemers. Hierbij geldt een minimum bedrag van €25,- en een maximum bedrag van €10.000,- per aanslag.

Digitaal belastingzaken regelen

Veel belastingzaken kunt u zelf digitaal regelen in het e-loket. Klik hier om te lezen wat u in het e-loket kunt regelen en om in te loggen met DigiD.

Wilt u de gemeentelijke heffingen via automatisch incasso betalen of een wijziging doorgeven, zonder DigiD? Maak dan gebruik van onderstaande formulieren.

Als u uw rekeningnummer wilt wijzigen of de automatische incasso stop wilt zetten, dan kunt u het wijzigingsformulier afdrukken, invullen en opsturen naar:

Team Financieel Beheer en Belastingen
Postbus 950
5700 AZ, Helmond

Komt u liever naar de Stadswinkel om automatische incasso aan te vragen? Dan hoeft u hiervoor geen afspraak te maken. U kunt tijdens onze openingstijden gewoon terecht bij de receptie. Voor meer informatie over automatische incasso kunt u mailen naar gemeente@helmond.nl

Via onderstaande knop 'Online regelen’ kunt u dit ook direct regelen met uw DigiD. Bedrijven loggen in met eHerkenning.

3. Betaling in de Stadswinkel

Betaalt u de gemeentelijke belastingen liever met PIN of contant in de Stadswinkel, dan kunt u daarvoor een afspraak maken. Maak hier een afspraak om uw gemeentelijke belastingen in de Stadswinkel te betalen.

Wat gebeurt er wanneer ik niet op tijd betaal?

Wij adviseren u tijdig te betalen. Als blijkt dat u voor de in de aanslag genoemde vervaldatum niet heeft betaald, ontvangt u een aanmaning. Hiervoor brengen we kosten volgens de kostenwet invordering rijksbelastingen in rekening. Als u de aanslag na de aanmaning nog niet betaalt, zal de invordering worden voortgezet met een dwangbevel. Ook hiervoor worden kosten volgens de kostenwet invordering rijksbelastingen in rekening gebracht. 

Uw Reactie
Uw Reactie