Afvalwater en riool

In het openbaar riool wordt huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, regenwater, grondwater en overig afvalwater afgevoerd naar de zuivering.

In de stad liggen verschillende typen rioolstelsels:

  • gemengde rioolstelsels waarin al het afvalwater en hemelwater in één buis wordt afgevoerd naar de zuivering;
  • (verbeterd) gescheiden rioolstelsels, waarin hemelwater en afvalwater in een aparte buis worden afgevoerd. Het afvalwater gaat naar de zuivering, het (schone) hemelwater wordt vaak in de directe omgeving geïnfiltreerd in de bodem of geloosd op oppervlaktewater. Dit is beter voor het milieu en ontlast het rioolstelsel.

Wie doet wat?

De gemeente is verantwoordelijk voor de inzameling en het transport van afvalwater en hemelwater. De verantwoordelijkheid van de gemeente houdt op bij het particuliere terrein. U bent zelf verantwoordelijk voor aanleg en onderhoud van het riool op uw eigen terrein. Voor de aanleg van riolering op eigen terrein zijn regels vastgelegd in onder andere het Bouwbesluit. Op de perceelgrens ligt een overnamepunt, waar de gemeente uw afval- en regenwater overneemt en verder transporteert. De gemeente is overigens niet altijd verplicht om bedrijfsafvalwater over te nemen. Meer informatie over afvalwaterlozingen is te vinden via:

Meer informatie

Heeft u in uw omgevingsvergunning de rioolaansluiting nog niet meegenomen? Dan kunt u een nieuwe aanvraag voor een vaste of tijdelijke rioolaansluiting indienen via deze links:

1. Vaste rioolaansluiting

Wilt u een vaste rioolaansluiting? Dan kunt u deze bij de gemeente aanvragen.

2. Tijdelijke rioolaansluiting

Soms is er sprake van een tijdelijke aansluiting, bijvoorbeeld voor het lozen van bronneringswater, water dat vrijkomt bij bodem- of grondwatersaneringen, of voor toiletvoorzieningen bij evenementen of een bouwkeet. Meestal moet u die aansluiting bij de gemeente aanvragen. In sommige gevallen is ook nog een melding of vergunning van het waterschap nodig.

Heeft u met de aanvraag van een omgevingsvergunning al een rioolaansluiting aangevraagd? Om de rioolaansluiting te laten realiseren, hoeft u geen nieuwe aanvraag meer in te dienen. U kunt dan een afspraak maken voor de realisatie.

Als u uw afvalwater niet goed kunt afvoeren, kan er een verstopping in het riool zitten. Meestal zit deze verstopping ergens in de aansluitleiding. Als het riool verstopt zit, moet er vaak een rioolontstoppingsbedrijf aan te pas komen om het probleem op te lossen. Er zijn bedrijven actief die hier achteraf hoge kosten voor in rekening brengen (tot wel 800 euro). Vaak ziet u bij de websites van deze bedrijven alleen een telefoonnummer staan, zonder adresgegevens.

Een rioolverstopping is vaak al vervelend genoeg. Om te voorkomen dat u ook nog eens met hoge kosten wordt geconfronteerd, adviseert de gemeente u om bij een verstopping contact op te nemen met rioolbedrijven waar de gemeente regelmatig mee werkt. Zij hebben bovendien een overeenkomst met de gemeente om verstoppingen op gemeentegrond op te lossen:

Mocht u een ander bedrijf inschakelen, dan loopt u kans op dubbele kosten.

Meer over verstoppingen in het riool en hoe u deze op kunt lossen leest u in de folder:

Het rioolontstoppingsbedrijf stelt vast waar de oorzaak van de verstopping zit.

  • Ligt de oorzaak van de verstopping bij uw eigen terrein of in de woning? Bijvoorbeeld: een kapotte leiding of het doorspoelen van vet, maandverband of andere zaken die u niet door het toilet mag spoelen. Dan moet u het probleem zelf oplossen en de kosten zelf betalen.
  • Ligt de oorzaak bij de gemeente? Bijvoorbeeld: een kapotte leiding of een boomwortel die is ingegroeid in de leiding. Dan stuurt het rioolontstoppingsbedrijf de rekening naar de gemeente. In dit geval mogen alleen Coppelmans Nuenen, Van der Velden Eindhoven, Adriaans Riooltechniek Mierlo of Van Dijk Rioolservice Bakel de verstopping oplossen.

Meer over verstoppingen in het riool en hoe u deze op kunt lossen leest u in de folder:

Uw Reactie
Uw Reactie