• Home
 • Rioolaansluiting aanvragen

Rioolaansluiting aanvragen

De gemeente zorgt voor de aanleg, het onderhoud, de ontstopping en de vervanging van het riool. De gemeente zorgt ook voor de aansluiting van uw woning, bedrijf of gebouw op het riool, tot aan uw eigen terrein. Vanaf daar moet u er zelf voor zorgen. U heeft dan vaak toestemming van de gemeente Helmond nodig.

U vraagt toestemming voor aansluitingen aan bij:

 • bestaande gebouwen, bedrijven of woningen 
 • bouwketen

Aanvraag rioolaansluiting in omgevingsvergunning

Heeft u met de aanvraag van een omgevingsvergunning al een rioolaansluiting aangevraagd? Om de rioolaansluiting te laten realiseren, hoeft u geen nieuwe aanvraag meer in te dienen. U kunt dan een afspraak maken voor de realisatie.

Heeft u een andere activiteit waarbij een rioolaansluiting nodig is? Kijk dan voor meer informatie bij de gerelateerde producten ‘Afvalwater lozen’ of ‘Grondwater lozen bij bronnering’ onderaan deze pagina.

Als uw riool verstopt is, vindt u meer informatie in de folder ‘Riool verstopt, wat dan?’

Voorwaarden

 • Uw rioolaansluiting moet voldoen aan het Bouwbesluit en de Aansluitverordening riolering Helmond.
 • Het hemelwater en vuilwater moeten gescheiden worden aangeboden bij de grens van het eigen terrein.
 • Een aannemer in opdracht van de gemeente maakt de rioolaansluiting.
 • Op het terrein liggen geen obstakels zoals puin, bouwmaterialen en steigers.

De doorvoer van de riolering door de gevel heen heet 'uitbrenger'. Deze moet aan de volgende eisen voldoen:

 • De onderkant van de buis ligt 80 cm onder toekomstig straatniveau.
 • De uitbrenger is star aangeboden. Oftewel: zonder flexibele slang die de grondzettingen kan opvangen (polderstuk).
 • De uitbrenger heeft een minimale diameter van 125 mm (groter kan in overleg).
 • De uitbrenger wordt tot de erfgrens aangeboden.
 • De uitbrenger is zichtbaar met piketpaaltjes.
 • Er is duidelijk verschil tussen de afvoerpijpen voor regenwater en de afvoerpijpen voor rioolwater (grijs/bruin).

Wilt u afwijken van de algemene voorwaarden? Dat kan bij uitzondering en in overleg met de afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte van de gemeente. U bereikt hen telefonisch via 14 0492 of via e-mail: ibor@helmond.nl

Misschien heeft u een rioolaansluiting nodig vanwege een verbouwing. Of door een andere activiteit waar u een vergunning voor heeft. Lees in dat geval eerst de voorschriften van uw vergunning(en) voordat u een rioolaansluiting aanvraagt.

Aanpak

1.  Nieuwbouw van bedrijven en particuliere woningbouw
Deze aansluitingen zijn meestal opgenomen in de omgevingsvergunning. U hoeft deze niet meer apart aan te vragen. Bij het indienen van een omgevingsvergunning moet ook alle rioolinformatie aanwezig zijn.

2. Bestaande gebouwen, bedrijven of woningen
Wanneer u de bestaande rioolaansluiting wilt vervangen of uitbreiden, dan moet u dit wél apart aanvragen. U vult hiervoor het aanmeldformulier in (zie 'formulieren').

3. Aansluitingen voor bouwketen
Wilt u tijdelijk een bouwkeet of toiletunit aansluiten op het gemeenteriool en is de toiletunit onderdeel van een bouwplaatsinrichting? Dan hoeft u dit niet apart aan te vragen. U vraagt dan een voorwerpenontheffing aan. U leest hier meer over bij het gerelateerde product ‘Voorwerpen op de openbare weg plaatsen, toestemming' onderaan deze pagina. U vraagt wel een aparte rioolaansluiting aan als er geen ontheffing is voor de bouwplaats, bijvoorbeeld als de bouwplaats op eigen terrein staat.

Om een rioolaansluiting aan te vragen, heeft u nodig:

 • uw contactgegevens
 • een situatieschets met de rioolleidingen en diameters
 • de locatie van de aansluiting
 • het type aansluiting
 • bij bedrijven en appartementen: een rioolberekening
 • een capaciteitenberekening als de aansluiting groter is dan 125 mm doorsnede

U kunt het aanmeldformulier en de bijlagen opsturen naar onderstaand postadres.

Formulieren

Kosten

Voor een (tijdelijke) rioolaansluiting betaalt u uitvoeringskosten, ook als de aansluiting is meegenomen in de omgevingsvergunning. Uitvoeringskosten worden apart in rekening gebracht. U betaalt de kosten voor aanleg en aansluiting zelf.

Bij nieuwbouw en particuliere woningbouw krijgt u alleen een kostenopgave als de aansluiting afwijkt van de standaardaansluiting. De gemeente maakt een kostenraming als de leidingen groter zijn of als de aansluitkosten beduidend hoger zijn.

Onderteken en verstuur of mail de offerte vóór de start van de werkzaamheden terug naar de gemeente.

Het standaardtarief in 2022 is €1.155,- per standaard combinatie aansluiting (afvalwater en hemelwater). Het jaar van aansluiting is bepalend voor het in rekening e stellen tarief.

Bij een combinatie aansluiting (veel aangevraagd in de nieuwbouwgebieden van de gemeente) wordt uitgegaan van een maximum horizontale afstand tussen de buizen van 0,4 m. Dit tarief staat vastgelegd in de Verordening eenmalig aansluitrecht riolering (zie wetgeving), een akkoordverklaring is daarom niet nodig.

Het bedrag is vrij van btw.

Hoeveelheid bemalingswater

Er zijn kosten verbonden aan de hoeveelheid bemalingswater dat u loost op het riool. De kosten worden berekend volgens de verordening Rioolheffing Helmond. U ontvangt hiervoor een acceptgirokaart.

U betaalt de kosten voor aanleg en aansluiting zelf.

Termijn

U krijgt na maximaal 6 weken antwoord op uw aanvraag.

Adressen

Team Vergunningen (tijdelijke) Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 5701 NV Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond 14 0492 Team Vergunningen

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie