• Home
  • Afvalwater lozen

Afvalwater lozen

Wilt u afvalwater tijdelijk lozen op het riool bij evenementen? Bijvoorbeeld voor de afvoer van toiletten en/of condenswater en spoelwater bij bierinstallaties? Dan heeft u toestemming van de gemeente nodig. U regelt dit tegelijk met een evenementenvergunning of -melding.

Voorwaarden

  • Het afvalwater moet via een straatkolk of inspectieput worden afgevoerd naar een aansluiting op het gemeentelijk vuilwaterriool. U bent daar zelf verantwoordelijk voor.
  • Als u tijdelijk afvalwater via een kolk of inspectieput loost, moet u na beëindiging van de lozing de aansluiting spoelen met schoon water.
  • Als u het afvalwater loost op een gescheiden rioolstelsel, dan wijst de gemeente in overleg een lozingspunt aan. Op deze manier komt er geen vuil water of afvalwater in het schoonwaterriool terecht.
  • Op plaatsen waar geen vuilwaterriolering is, kunt u worden verplicht om andere voorzieningen te plaatsen, zoals toiletwagens met een tank of chemische toiletten. Onderaan de pagina vindt u een kaart met de gescheiden rioolstelsels in Helmond.
  • U mag geen afvalwater lozen in het schoonwaterstelsel, in de bodem of in het oppervlaktewater.

Aanpak

Toestemming voor het lozen van afvalwater vraagt u tegelijk aan met een evenementenvergunning of -melding. Kijk hiervoor bij 'Evenement organiseren'. Geef (indien mogelijk) op het evenementenformulier aan:

  • Waar en op welke kolk u gaat lozen
  • Hoeveel u gaat lozen
Online regelen

Formulieren

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Vergunningen via onderstaande contactgegevens.

Kosten

U betaalt €18,34 (tarief 2022) aan belasting per lozingspunt per dag.

Bezwaar en beroep

Voor een melding geldt geen bezwaar of beroep.

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaan.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Adressen

Team Vergunningen (tijdelijke) Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 5701 NV Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond 14 0492 Team Vergunningen

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie