• Ondernemer
  • Omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit

Omgevingsvergunning voor een milieubelastende activiteit

Soms worden er activiteiten uitgevoerd waarbij er een risico ontstaat voor de leefomgeving. We noemen dit een ‘milieubelastende activiteit. Bijvoorbeeld een activiteit waarmee geluid wordt geproduceerd, een lozing in de bodem of op het water, het opslaan en werken met gevaarlijke stoffen. 

Veel van die activiteiten vinden plaats op bedrijventerrein, maar sommige activiteiten vinden ook daarbuiten plaats. In de openbare ruimte of op particuliere (niet bedrijfs-)percelen.
De meeste milieubelastende activiteiten zijn geregeld in het Besluit activiteiten leefomgeving. Hierin staat wat mag, wat niet mag en welke voorwaarden er gelden. 

Veel milieubelastende activiteiten zijn geregeld via ‘algemene regels’. Dat wil zeggen dat u geen vergunning nodig heeft, zolang u zich houdt aan deze regels. Soms moet er wel een melding gedaan worden voordat met de activiteit mag worden gestart. In enkele gevallen is er wel een milieuvergunning nodig. 

Aanpak

Zowel een vergunningaanvraag als een melding voor een milieubelastende activiteit doet u via het Omgevingsloket. De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) krijgt deze meldingen en aanvragen binnen en beoordeelt deze namens de gemeente. De ODZOB stuurt een brief over de beslissing.

Om een vergunningaanvraag of melding te doen, moet u inloggen op het Omgevingsloket.
Logt u in als bedrijf, dan heeft u eHerkenning nodig.
Logt u in als particulier, dan heeft u DigiD nodig.

Weet u niet zeker of u een vergunning nodig heeft of een melding moet doen? Gebruik dan eerst de vergunningcheck op het Omgevingsloket.
Voor het uitvoeren van een vergunningcheck heeft u geen eHerkenning of DigiD nodig.

BIBOB-onderzoek aanvraag Omgevingsvergunning Milieu

Bij elke aanvraag omgevingsvergunning milieu vindt een Bibob-onderzoek plaats. Dit is een integriteitsonderzoek op grond van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob). De Wet Bibob voorkomt dat wij ongewild criminele activiteiten faciliteren door het verlenen van een vergunning. Op deze webpagina vindt u meer informatie over de Wet Bibob.

Online regelen

Contact

Neem bij vragen contact met ons op via onze contact-pagina.
Bij vragen over (aanpassing van) uw huidige milieuvergunning kunt u contact opnemen met de ODZOB.

Kosten

Het doen van een melding voor een milieubelastende activiteit is gratis. Aan het aanvragen van een vergunning zijn kosten verbonden. Deze kunt u terugvinden in de Legesverordening van de gemeente Helmond (paragraaf 2.5).

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie