• Home
  • Grondwater lozen bij bronnering

Grondwater lozen bij bronnering

Bij bouwwerkzaamheden, bodem- en grondwatersaneringen moet het grondwater soms tijdelijk worden weggepompt. Dit noemen we een ‘bronnering’. Als u dit water vervolgens wilt lozen op een gemeentelijk rioolstelsel of gemeentelijke sloot, heeft u toestemming van de gemeente nodig.

U heeft een vergunning nodig van Waterschap Aa en Maas wanneer u het opgepompte grondwater rechtstreeks op het oppervlaktewater wilt lozen. Dit geldt ook wanneer u voor minder dan 150.000 m³ per jaar grondwater onttrekt voor bronnering en industriële toepassingen.

U heeft een vergunning nodig van de provincie als u grondwater onttrekt voor drinkwatervoorziening, voor open bodemenergiesystemen en voor industriële toepassingen voor meer dan 150.000 m³ per jaar.

Heeft u regelmatig overlast door hoog grondwater? Meld dit dan online bij de gemeente via het digitale meldformulier.

Voorwaarden

U moet ook een melding doen bij het Waterschap.

Aanpak

U vraagt schriftelijk toestemming via het meldingsformulier. Voeg hieraan een situatietekening met de locaties van de lozingspunten toe. U kunt uw aanvraag versturen naar onderstaand postadres.

Formulieren

Contact

Heeft u vragen? Neem dan contact op met Team Vergunningen via onderstaande contactgegevens.

Kosten

Er zijn kosten verbonden aan de hoeveelheid bemalingswater dat u loost op het gemeentelijk riool of oppervlaktewater. De kosten worden berekend volgens de verordening Rioolheffing Helmond. U ontvangt hiervoor een factuur.

Termijn

De gemeente beoordeelt uw melding binnen 6 weken. U ontvangt de goedkeuring per post.

Adressen

Team Vergunningen (tijdelijke) Stadskantoor, Binnen Parallelweg 44 5701 NV Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond 14 0492 Team Vergunningen
Uw Reactie
Uw Reactie