Bekendmakingen

Gemeentebladen

Sinds 1 januari 2014 maakt de gemeente haar regels elektronisch bekend via de landelijke website van Overheid.nl.

Bekendmakingen 2017

In de overige bekendmakingen vindt u de ingediende en verleende evenementenvergunningen, kapmeldingen, standplaatsvergunningen, enz.

Informatiepagina's 2017

In 2017 verschijnt iedere woensdag een informatiepagina van de gemeente in weekkrant De Traverse. In dezelfde week wordt op vrijdag dit ook geplaatst door weekkrant De Loop.

Geluid (bekendmakingen)

De staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu maakt bekend dat zij op 29 november 2016, met toepassing van artikel 4.23, tweede lid, en artikel 4.16 van het Besluit geluidhinder, de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting heeft vastgesteld die de gevel van woningen gelegen aan de weg/wegen “Burgemeester van Houtlaan, Engelseweg, Floreffestraat, Gildenstraat, Hoogeindsestraat, Korenbloemstraat, Molenstraat, Norbetijnenstraat en Sint Annaplein” te Helmond, gemeente Helmond, vanwege de spoorweg ‘traject 790” mogen ondervinden.

Geurbeleid industriële bedrijven

Tot en met 24 november heeft het ontwerp geurbeleid ter inzage gelegen. De ingekomen zienswijzen zijn overwogen en het college heeft ingestemd met het geurbeleid.

Onttrekking aan het openbaar verkeer

Burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond maken bekend dat de gemeenteraad in zijn vergadering van 31 januari 2017 ingevolge de bepalingen van de Wegenwet heeft besloten tot onttrekking aan de openbaarheid van het pad gelegen tussen het fietspad aan de Maisdijk en de Heibloemweg.

Verkeersbesluiten

Sommige verkeersmaatregelen vragen om officiële verkeersbesluiten. Dit is zo geregeld in de Wegenverkeerswet uit 1994.