Horecabedrijf beginnen

Als u een horecabedrijf begint, heeft u een exploitatievergunning nodig. U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische) drank en tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco of hotel. Ook voor een buurthuis, clubhuis of kantine heeft u een exploitatievergunning nodig.

Verandert er iets? Meld het bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u een horecabedrijf overneemt, verplaatst of beëindigt. U moet het binnen 3 dagen melden.

Wilt u alcohol schenken in uw horecabedrijf? Kijk dan bij het gerelateerde product 'Alcohol schenken in horecabedrijven, vergunning' onderaan de pagina. We beschouwen een aanvraag voor een horecavergunning (alcohol schenken) ook als een aanvraag voor een exploitatievergunning. U hoeft de exploitatievergunning dan niet meer apart aan te vragen. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor een exploitatievergunning zijn onder andere:

  • Leidinggevenden moeten 18 jaar of ouder zijn.
  • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
  • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente. Hiervoor kunt u informeren via omgevingsvergunningen@helmond.nl.
  • De vergunning staat op naam van de eigenaar. De eigenaar kan de vergunning niet overdragen aan iemand anders.
  • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.
  • De gemeente voert een Bibob-onderzoek uit. 

Aanpak

U vraagt de exploitatievergunning aan bij de burgemeester via de onderstaande knop 'Online regelen met DigiD'.

De bibobformulieren worden aan u uitgereikt nadat u online een aanvraag voor een exploitatie- en/of alcoholwetvergunning heeft ingediend. Mocht u vragen hebben, dan kunt mailen naar gemeente@helmond.nl.

Online regelen

Kosten

Een aanvraag voor een exploitatievergunning kost €294,- (tarief 2024).

Termijn

De burgemeester wint advies in bij verschillende instanties, zoals de politie en de brandweer. De burgemeester neemt binnen 3 maanden een besluit. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

De Burgemeester van Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond De Burgemeester van Helmond

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie