Horecabedrijf beginnen

Als u een horecabedrijf begint, heeft u een exploitatievergunning nodig. U heeft een horecabedrijf als u eten, (alcoholische) drank en tabak verkoopt of slaapplekken verhuurt. Voorbeelden van horecabedrijven zijn een café, restaurant, snackbar, disco of hotel. Ook voor een buurthuis, clubhuis of kantine heeft u een exploitatievergunning nodig.

Verandert er iets? Meld het bij de gemeente. Bijvoorbeeld als u een horecabedrijf overneemt, verplaatst of beëindigt. U moet het binnen 3 dagen melden.

Wilt u alcohol schenken in uw horecabedrijf? Kijk dan bij het gerelateerde product 'Alcohol schenken in horecabedrijven, vergunning' onderaan de pagina. We beschouwen een aanvraag voor een horecavergunning (alcohol schenken) ook als een aanvraag voor een exploitatievergunning. U hoeft de exploitatievergunning dan niet meer apart aan te vragen. 

Voorwaarden

De voorwaarden voor een exploitatievergunning zijn onder andere:

 • Leidinggevenden moeten 21 jaar of ouder zijn.
 • Leidinggevenden mogen geen strafblad hebben.
 • De vestiging van een nieuw horecabedrijf moet passen binnen het bestemmingsplan van de gemeente.
 • De vergunning staat op naam van de eigenaar. De eigenaar kan de vergunning niet overdragen aan iemand anders.
 • De vergunning is onbeperkt geldig totdat het horecabedrijf verandert van naam, rechtsvorm of eigenaar.
 • De gemeente mag een Bibob-onderzoek doen. 

Aanpak

U vraagt de exploitatievergunning aan bij de burgemeester. U stuurt het ingevulde aanvraagformulier en de bijbehorende documenten schriftelijk naar onderstaand postadres.

Zo vraagt u een exploitatievergunning aan:

 • U neemt contact op met de gemeente.
 • U levert in ieder geval aan:
  • een kopie van identiteitsbewijzen van de leidinggevenden
  • een Verklaring Omtrent het Gedrag van elke leidinggevende
  • een recent uittreksel van de Kamer van Koophandel
  • een bewijs dat u het pand mag gebruiken (huur-, pacht- of koopovereenkomst)
 • een volledig ingevuld aanvraagformulier exploitatievergunning
 • volledig ingevuld(e) Bibob-formulier(en), afhankelijk van de rechtsvorm

Voor een natuurlijk persoon of eenmanszaak gebruikt u het eerste Bibob-formulier. Betreft het een vof, cv of maatschap? Gebruik dan het eerste en tweede formulier. Voor een BV, NV, vereniging, stichting of buitenlandse rechtsvorm gebruikt u het derde en vierde formulier.

Formulieren

Kosten

Een aanvraag voor een exploitatievergunning kost €254,- (tarief 2020). 

Termijn

De burgemeester wint advies in bij verschillende instanties, zoals de politie en de brandweer. De burgemeester neemt binnen 3 maanden een besluit. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Adressen

De Burgemeester van Helmond Postbus 950 5700 AZ Helmond De Burgemeester van Helmond

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie