Nieuw Participatiebeleid Helmond: Over de kracht van de samenleving!

Donderdag 18 januari 2024

Begin januari is het participatiebeleid vastgesteld door de gemeenteraad. Dit betekent goed nieuws voor u en alle inwoners! Vanaf nu is er een duidelijk kader waarbinnen inwoners kunnen meedenken en meedoen met de plannen van de gemeente.

participatie groep menen

Wat is participatie?

Participatie betekent dat elke inwoner actief kan meedenken en meedoen met ideeën en beslissingen voor de stad. Dit kunnen allerlei onderwerpen zijn, zoals de inrichting van de stad, de bouw van nieuwbouwprojecten, het houden van evenementen of veranderingen die te maken hebben met de zorg. Door goed te luisteren naar uw mening en die van andere inwoners kan de gemeente nog betere keuzes maken. De gemeente staat ook open voor initiatieven die komen vanuit de samenleving, dat heet overheidsparticipatie. De manier waarop de gemeente dit doet staat in het Helmondse participatiebeleid. Je vindt het participatiebeleid op www.helmond.nl/meedenken-en-meedoen

Een lange traditie van samenwerken met de stad!

Gemeente Helmond werkt natuurlijk al langer samen met inwoners. Het nieuwe beleidskader Participatie sluit aan bij de Omgevingswet, waarin samenwerken nog belangrijker wordt bij het maken en uitvoeren van plannen. Zo moet het voor alle inwoners makkelijker worden om mee te doen. De kracht van de samenleving is groot en die wil de gemeente meer gaan benutten. Via verschillende kanalen zal de gemeente de komende tijd inwoners en bedrijven uitnodigen om mee te denken en mee te doen!

Uw Reactie
Uw Reactie