Brouwhuis loopt warm voor Landschapspark Kloostereind

Vrijdag 9 februari 2024

De informatieavond over de ontwikkeling van Landschapspark Kloostereind (woensdag 7 februari) maakte één ding heel duidelijk: de bewoners van Brouwhuis lopen er warm voor. Liefst 150 belangstellenden hadden zich aangemeld. Dat waren er zóveel dat op het laatste moment werd besloten om de avond op te splitsen in twee informatiesessies. Het werden levendige bijeenkomsten; een mooie mix van informatie ophalen en zelf mee denken en mee praten.

Aantrekkelijker

Het Landschapspark wordt mooier, groener, makkelijker toegankelijk voor voetgangers en fietsers en er is veel aandacht voor natuur en biodiversiteit. Daarmee wordt het gebied een stuk aantrekkelijker voor recreanten – onder wie natuurlijk de wijkbewoners - maar ook voor agrariërs die nieuwe bedrijfsactiviteiten overwegen.

Noodzakelijk

Leuk, maar ook noodzakelijk, legde wethouder Bonte uit in een korte introductie. Helmond gaat de komende jaren flink groeien in aantal inwoners, mobiliteit en bedrijvigheid. Om de stad prettig leefbaar te houden, moeten natuur, groen en recreatiemogelijkheden daarmee gelijke tred houden. De concept-visie kreeg – zo bleek in de loop van de avond – in het algemeen veel bijval. In groepjes kon worden doorgepraat en konden mensen hun wensen en ideeën kwijt.

Wandelen en fietsen

Dat er meer wandel- en fietspaden komen, dat was één van de dingen die worden gewaardeerd. Verder blijkt er veel behoefte aan nieuwe recreatieve voorzieningen, zoals een uitkijktoren, een boerderijwinkel, een speeltuin, kinderboerderij, stadsboerderij, blotevoetenpad, een pluktuin en ontmoetingsplekken.

Zorgpunten werden ook genoemd. Zoals: liever geen grootschalige woningbouw, zonnepanelen graag op daken en niet in het park en ‘Doe iets aan het lawaai van de Rochadeweg’.

Participatie Het is aan de gemeenteraad om de visie Landschapspark Kloostereind vast te stellen. Daarvoor en daarna komen er voor iedereen nog volop mogelijkheden om op de plannen te reageren

Uw Reactie
Uw Reactie