Nieuwbouw Jan van Brabant College naast Cacaofabriek

Donderdag 7 september 2023

Uit het haalbaarheidsonderzoek voor de nieuwe locatie van het Jan van Brabant College is gebleken dat de locatie aan de Cacaokade de beste optie is qua bereikbaarheid, inpasbaarheid én haalbaarheid. Daarmee valt de locatie Suytknoop af.

In april 2021 heeft de gemeenteraad ingestemd met vervangende nieuwbouw voor het Jan van Brabant College

Hiervoor is krediet beschikbaar gesteld. Daarnaast heeft de gemeenteraad de opdracht gegeven om een goede locatie voor die nieuwbouw te zoeken. Randvoorwaarden voor de locatiekeuze zijn dat het moet gaan om grond die in eigendom van de gemeente is, dat de locatie dichtbij een sportvoorziening moet liggen en dat rekening wordt gehouden met de spreiding van de middelbare scholen en de ontwikkelplannen van de stad.

Wethouder Cathalijne Dortmans is enthousiast over de keuze voor de Cacaokade

De locatie past perfect in andere plannen voor dat gebied. Het is een prachtige plek voor een school, zo vlak naastde Cacaofabriek. Ik zie daar absoluut veel voordelen in: de Cacaokade wordt zo een levendige, inspirerende plek, met veel kansen voor onderlinge samenwerking en versterking. En met de schaalsprong van Helmond in ons achterhoofd, zal er op deze locatie ook in de toekomst voldoende plek zijn voor het verwachte aantal leerlingen.

Ook het Jan van Brabant College is blij met de locatie Cacaokade en ziet volop kansen en mogelijkheden. “Op deze centrale locatie zijn we nog beter in staat om ontmoeting en samenwerking met andere partijen op te zoeken”, aldus Arn Bressers, voorzitter van het College van Bestuur van Onderwijsgroep Oost-Brabant. Linda Duijff, directeur van de locatie Molenstraat: “We kunnen niet wachten tot het zover is! We kijken er echt naar uit om onze leerlingen straks te ontvangen in een toekomstbestendig gebouw.

In totaal zijn er 8 locaties onderzocht, waarvan er vervolgens 2 als kansrijk zijn benoemd

Dit zijn: Cacaokade en Suytknoop. Van deze beide locaties is onderzocht of zij ook echt voldoen aan de gestelde voorwaarden. Het onderzoek richtte zich op de aspecten bestemmingsplan, milieu, verkeer en stedenbouwkundige visualisatie. Ook is een leerlingenprognose uitgevoerd, om de best passende grootte voor de nieuwe school te bepalen.

Het haalbaarheidsonderzoek wijst uit dat de locatie Cacaokade de beste optie voor nieuwbouw van het Jan van Brabant College is. De locatie Cacaokade voldoet aan het richtinggevend kader dat de raad in april 2021 heeft vastgesteld. Het perceel is in eigendom van de gemeente Helmond. De locatie ligt op loop- en fietsafstand van de sportvoorziening van Fletcher waar het Jan van Brabant college al gebruik van maakt. De spreiding van de middelbare scholen in Helmond blijft gewaarborgd. En ook de afgesproken planning – oplevering van de nieuwbouw in 2027 – is op deze locatie haalbaar, aangezien de school rechtstreeks passend is binnen het bestemmingsplan.

In 2021 heeft de gemeenteraad krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het Jan van Brabant College

Het haalbaarheidsonderzoek laat zien dat dit krediet niet meer toereikend is. De bouwkosten zijn de afgelopen jaren immers gestegen. Daarnaast is de verwachting dat door de groeiambities van Helmond de eerder voorziene krimp uit de leerlingprognoses minder groot zal zijn. Daarom zal er een grotere school gebouwd moeten worden. Bovendien is het van belang om aandacht voor de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte te hebben; zo zijn de aanleg van (fiets)parkeervoorzieningen en de aanpassing van de infrastructuur onmisbaar. Op 3 oktober 2023 staat het onderwerp op de agenda van de Opiniecommissie Omgeving, en tijdens de begrotingsbehandeling in november neemt de gemeenteraad een besluit over het benodigde aanvullende krediet.

Meer informatie over de nieuwbouw van het Jan van Brabant College.

Uw Reactie
Uw Reactie