Goederen bedoeld voor hennepteelt aangetroffen

Vrijdag 15 december 2023

Woensdag 13 december is in een aantal garageboxen een grote hoeveelheid goederen aangetroffen om een hennepplantage mee in te richten. De goederen zijn direct door de politie in beslag genomen vanwege een overtreding van de Opiumwet.

Buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en toezichthouders bouw en wonen van gemeente Helmond hebben in samenwerking met het Peelland Interventie Team (PIT), de Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant en de politie op 13 december controles uitgevoerd op drie locaties in Helmond. Daar bleek dat er sprake was van verschillende overtredingen bij het opslaan van goederen in garageboxen.

Bij drie garageboxen zijn grote hoeveelheden goederen aangetroffen om een hennepplantage mee op te bouwen. Dit betrof onder andere tientallen transformatoren en lampen, tientallen lamparmaturen, een tiental koolstoffilters en meerdere slakkenhuizen en ventilatoren. Het in het bezit hebben van dergelijke voorwerpen en met name in die combinatie, wordt gezien als voorbereidingshandelingen voor het opzetten van een hennepkwekerij. Dit is strafbaar volgens de Opiumwet. De aangetroffen goederen zijn door de politie in beslag genomen. Daarnaast zijn in een van deze boxen meerdere lachgasflessen gevonden.

Ook is er op een aantal locaties bij opslagboxen van fietshandelaren gecontroleerd. De eigenaren zijn bij een eerdere controle aangesproken op het feit dat deze moeten voldoen aan het Digitaal Opkopers Register (DOR). Het DOR is een digitale variant van het wettelijk verplicht gestelde inkoopregister. Dit is ter voorkoming van het verkopen van gestolen goederen.

Garageboxen vormen een risico als ze niet gebruikt worden in overeenstemming met het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld voor de opslag van (illegaal) vuurwerk of gevaarlijke chemische stoffen. Verhuurders van garageboxen weten vaak niet door wie en waarvoor de garage gebruikt wordt. Het huren van een opslaglocatie is daarnaast relatief goedkoop en kan redelijk anoniem. Gemeente Helmond controleert ook in 2024 regelmatig op deze locaties.

Peelland Interventie Team (PIT)

Onder regie van het PIT zijn er regelmatig controles bij panden en woningen waarvan sterk het vermoeden bestaat dat er sprake is van misstanden of niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het team kijkt naar brandveiligheid, boekhouding, illegale bewoning, vergunningen, inschrijving Basisregistratie Personen (BRP), mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale zekerheidsfraude en andere overtredingen. Het PIT werkt nauw samen met zorg- en welzijnsinstanties om tot duurzame oplossingen te komen.

Verdachte situaties melden

Inwoners kunnen overlastsituaties en verdachte situaties doorgeven aan het Peelland Interventie Team (PIT). Dit kan anoniem op telefoonnummer 0492-587903 of per e-mail info@pitteam.nl. Tips worden vertrouwelijk behandeld. Inwoners kunnen ook anoniem contact opnemen met Meld Misdaad Anoniem op telefoonnummer 0800-7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl. Anonieme meldingen komen rechtstreeks bij de gemeente terecht en kunnen gebruikt worden voor onderzoek of een controle door het Peelland Interventie Team.

Uw Reactie
Uw Reactie