Leverancier los meubilair Huis voor de Stad heeft faillissement aangevraagd

Woensdag 17 januari 2024

Op 17 januari is bekend geworden dat Workbrands B.V. faillissement heeft aangevraagd.

Workbrands B.V. is eind 2022, na het doorlopen van een Europese aanbesteding conform gemeentelijk beleid, geselecteerd als leverancier voor het los meubilair in het Huis voor de Stad, zoals de bureautafels- en stoelen, vergaderstoelen en overige losse stoelen en zitjes. Workbrands B.V. is niet verantwoordelijk voor de levering van de vaste maatwerkmeubels in het Huis voor de Stad, zoals de serviceplekken in de centrale hal en de tafels in de raadzaal. Dit valt onder de verantwoordelijkheid van een andere leverancier en verloopt volgens planning.


Dienstverlening in en verhuisplanning van het Huis voor de Stad blijft staan op april 2024

We zijn op dit moment de gevolgen van het faillissement van Workbrands B.V. in beeld aan het brengen. Met de kennis van nu (onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden) kunnen we constateren dat de planning van de verhuizing en dienstverlening blijft staan op april 2024. De precieze datum van de verhuizing volgt op een later moment. Meer informatie over het Huis voor de Stad is te vinden opwww.helmond.nl/huisvoordestad.
We vinden het erg jammer dat een van onze leveranciers faillissement heeft aangevraagd en wensen hen en hun medewerkers veel sterkte toe in de afhandeling hiervan.

Uw Reactie
Uw Reactie