Leverancier los meubilair Huis voor de Stad geselecteerd

Donderdag 16 maart 2023

Eind vorig jaar is bekend geworden welke leveranciers het maatwerk, de beplanting en de stoffering in het Huis voor de Stad zullen verzorgen. Tegelijkertijd met de aanbesteding voor deze percelen is in juni 2022 een aanbestedingsprocedure opgestart voor al het losse meubilair dat in het Huis voor de Stad komt te staan, zoals de bureaus, bureaustoelen en vergaderstoelen. Onlangs zijn alle inschrijvingen beoordeeld en is Workbrands B.V. uit Eindhoven geselecteerd om het losse meubilair voor het Huis voor de Stad te leveren.

In tegenstelling tot de andere aanbestedingen voor het Huis voor de Stad is er gekozen om gedurende deze aanbestedingsprocedure al in gesprek te treden met de geïnteresseerde partijen. We hebben hiervoor gekozen omdat er verschillende oplossingen mogelijk zijn die passen bij onze uitgangspunten. Tijdens het proces zijn de partijen uitgedaagd om, gelet op onze visie en kaders, een passende aanbieding voor te leggen.

Waar hebben we op gelet?

We hebben twee zwaarwegende criteria meegegeven aan de inschrijvende partijen:

  • De circulariteit van de aanbieding: De inschrijvers hebben in een plan van aanpak uitgewerkt wat hun visie is op grondstofgebruik, volgens de hiërarchie van de R-ladder. Ook hebben zij een toelichting gegeven op de samenwerking met ketenpartners, in hoeverre bestaande meubels hergebruikt en/of gerefurbished worden en op welke manier de leverancier te werk gaat.
  • Daarnaast hebben de inschrijvers een ontwerpboek aangeleverd en hebben zij een proefopstelling met een aantal kantoormeubelen beschikbaar gesteld die door ons is beoordeeld.

Verder vinden we het prettig dat het een deels regionaal gevestigde en betrokken organisatie is geworden. Natuurlijk hopen we altijd op een lokale of regionale partner maar dat is vanwege de aanbestedingsregels niet altijd haalbaar.

Over aanbesteden

Wanneer wij als gemeente willen aanbesteden (zoals de levering van meubilair voor het Huis voor de Stad), gelden daarvoor voor ons maar ook voor de ondernemers vastgestelde aanbestedingsregels. Deze regels zijn onder andere vastgelegd in de Aanbestedingswet en de Gids Proportionaliteit. Hiermee moeten wij rekening houden wanneer wij werken, leveringen of diensten inkopen.

Kleine opdrachten waarvan de totale waarde € 50.000 euro of minder is, mogen zonder uitgebreide aanbestedingsprocedure worden uitgezet bij leveranciers. Enkele voorbeelden van dit soort kleine opdrachten, die vaak door de gemeente aan lokale ondernemers kunnen worden uitbesteed zijn:

  • ontwerpen en drukken van flyers;
  • losse kleinere (onderhouds-)klussen;
  • fotografie- en filmopdrachten.

Grotere of terugkerende opdrachten met een hogere waarde (ook op bovengenoemde gebieden) moeten echter altijd aanbesteed worden. Lees meer over onze inkoopmethoden.

Uw Reactie
Uw Reactie