Effect van klimaatverandering in de stad

Waar in Helmond zijn de gevolgen van het veranderende klimaat het meest merkbaar? Waar zorgen wateroverlast, hitte, droogte en overstroming in Helmond voor overlast? Dit hebben we in beeld gebracht via een klimaatstresstest.

Klimaatstresstest

De kaart van de klimaatstresstest toont op welke plaatsen de grond te droog wordt, welke gebieden erg warm worden, op welke wegen je niet meer kunt rijden door extreme neerslag en waar beken dan uit hun oevers treden.

klimaatstresstest: toont welke plaatsen de grond te droog wordt, welke gebieden erg warm worden, op welke wegen je niet meer kunt rijden door extreme neerslag en waar beken dan uit hun oevers treden.

Klimaatstresstest verzamelkaart kwetsbare locaties (PDF, 9 MB)

Zowel in het centrum als op de industrieterreinen wordt het erg warm. Dat noemen we hittestress. Een aantal boerengebieden zijn te droog. Ook het Warandebos is gevoelig voor droogte. We zien duidelijk dat de Goorloop en de Bakelse Aa uit haar oevers treden bij extreme waterval. Hier hebben we echter al aan gewerkt door de aanleg van verbindingen die de natuur geen kwaad doen en aanleg van plekken waar het water naar toe kan stromen, zoals poelen. Bij spoorbrugovergangen zien we vaker wateroverlast waardoor de weg onbegaanbaar wordt.

De kaarten over wateroverlast in Helmond laten zien dat men op verschillende plekken op de hoofdwegen niet meer kan rijden bij een grote bui. De verkeerstunnels zoals de Henri Dunanttunnel raken geblokkeerd. Concrete gevolgen:

  • In de wijk Stiphout is in de Schutterslaan, Gerwenseweg, Oxrooi en de Bachlaan in de Warende een verhoogd risico op wateroverlast.
  • Verder is in het centrum de Wethouder Ebbenlaan kwetsbaar en in Dierdonk een deel van de N279. In Rijpelberg zijn de Twijnsterhof, Dennerode en Weg door de Rijpel kwestbaar;
  • In de kern Helmond kunnen circa 32 (delen van) wegen of tunnels onbegaanbaar worden.

Pieken in de temperatuur kunnen bij kwetsbare groepen zoals zieken en ouderen zorgen voor gezondheidsproblemen. Denk aan hittestress tijdens tropische dagen en warme nachten en het risico op uitdroging en oververhitting. Ook wegen en gebouwen schade kunnen schade oplopen door het uitzetten van materialen.

De 'mate van hittestress' kaart toont dat de oppervlakte temperatuur in Helmond extreem warm wordt, met temperaturen oplopend tot 45 graden. Dit is vooral op bedrijventerreinen en in het centrum het geval. Groen ingerichte plekken en plekken met water blijven relatief koel in vergelijking met gebieden waar vooral steen en beton ligt.

Concrete gevolgen:

  • Van 6-9 tropische dagen in het jaar naar meer dan 18 tropische dagen in 2050. Op een tropische dag is het 30 graden of warmer. In 2020 hadden we 12 tropische dagen. In 2022 9 tropische dagen en 35 zomerse dagen.
  • Het oppervlaktewater warmt op. Hierdoor kunnen problemen ontstaan met de kwaliteit van water.
  • Bedrijventerrein Hoogeind en BZOB in het zuidoosten van de gemeente en enkele gebieden in het centrum
  • (kruising N270 / Zuid Willemsvaart), ‘t Hout en Helmond-Noord laten hoge oppervlakte temperatuur zien.

Bij een overstroming stroomt het water buiten de oevers van beken en rivieren. In Helmond blijft het risico op overstroming beperkt. Langs de Goorloop, de Bakelse Aa en de Nieuwe Aa vinden bij veel regenval wel overstromingen plaats. Hiervoor zijn de afgelopen jaren al maatregelen voor genomen om dit op te vangen. Bekijk de kaart over overstromingsrisico.

De waterkwaliteit kaart toont de kwaliteit van het open water in Helmond. Zoals vijvers, sloten en beken. Zo kan er bij warm weer blauwalg voorkomen in het water. Het is dan schadelijk voor honden om in het water te zwemmen. Ook in Berkendonk kan er blauwalg in het water zitten. Het is dan verboden te zwemmen. Dit wordt met waarschuwingsborden aangegeven. Het is daarom belangrijk om alleen in gecontroleerd water te zwemmen. In Helmond is dat alleen Berkendonk.

Uw Reactie
Uw Reactie