Duurzaamheid

2B Connect: Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

Helmond is één van de 19 partners die de komende drie jaar in de grensstreek België-Nederland werken aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Alle lichten op groen!

Meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot en meer ruimte voor kwalitatief groen en water; dat zijn de ambities in Helmond waarvoor alle lichten op groen gaan! Blijf op de hoogte van wat er in de stad allemaal gebeurt, wat u zelf kunt doen én welke hulp u kunt krijgen.

Brainport Smart District: Ruimte voor de maatschappij van morgen

De maatschappij van morgen is fundamenteel anders dan die van gisteren. De wereld wordt kleiner door het internet der dingen. Grenzen vervagen; aan wonen worden andere eisen gesteld.

Energiezuinig wonen in Helmond

Wilt u energiezuinig en duurzaam wonen? Dat kan in Helmond. Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden.

H2-Share: Waterstof-brandstofcellen toepassen in de logistiek

H2-share is een project dat gericht is op toepassing van waterstof-brandstofcellen in de logistiek. De logistieke sector kent een sterk groeiende interesse voor zero-emissie voertuigen. Dit is voor de EU van belang omdat de logistieke sector voor 25% bijdraagt aan totale CO2 transport emissies.

Maatregelen A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken

In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Zuid (BO-MIRT) tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en de minister van Infrastructuur en Waterstaat werd eind november 2018 overeenstemming bereikt over de te nemen maatregelen voor de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken. Het voorkeursalternatief is uitgewerkt in een Ontwerp Structuurvisie en de bijbehorende stukken lagen van 22 februari tot en met 4 april ter inzage. Gemeente Helmond heeft gezamenlijk met Asten, Deurne en Someren en Stichting Bedrijventerreinen Helmond een zienswijze ingediend.

Sensoren slimme straatverlichting

De gemeente rust alle straatlantaarns uit met duurzame Ledlampen en bewegingssensoren. Die sensoren merken het wanneer personen, fietsers of auto’s in de buurt zijn en zorgen dan voor de juiste verlichting. Is er niemand op straat, dan kan het een stuk minder met die verlichting. Dat spaart natuurlijk flink wat energie uit, terwijl als het nodig is er meer dan voldoende licht voorhanden is.

Slimste wijk van Nederland: Brainport Smart District (externe website)

Denk met ons mee hoe de Wijk van de Toekomst in Brandevoort eruit moet zien. Nieuwe trends pakken we in de Wijk van de Toekomst op, bijvoorbeeld op het gebied van de woning, deeleconomie, nieuwe zorgvormen en (elektrisch) vervoer in en naar de wijk. Een sociale buurt waar u zich welkom en veilig voelt, zonder de druk dat er van alles moet.

Subsidie Global Goals

Het College van B&W van Helmond zet zich in om de 17 Global Goals van de Verenigde Naties voor duurzame ontwikkeling te realiseren.

Zonnevelden

Energietransitie en klimaatverandering zijn belangrijke en actuele onderwerpen. Nederland moet in een versneld tempo gebruik gaan maken van duurzame en schone duurzame energie. Wij willen in 2035-2045 als stad klimaatneutraal zijn.

Uw Reactie
Uw Reactie