Duurzaamheid

2B Connect: Meer biodiversiteit op bedrijventerreinen

Helmond is één van de 19 partners die de komende drie jaar in de grensstreek België-Nederland werken aan meer biodiversiteit op bedrijventerreinen.

Alle lichten op groen

Op www.allelichtenopgroep.nl vindt u een overzicht van duurzame 'groene' projecten in Helmond.

Duurzaam wonen: See2Do!

In Helmond zijn er veel initiatieven op het gebied van energiebesparing en het verduurzamen van energie. Via het project 'See2Do!' willen wij onze inwoners onder andere helpen bij het energiezuinig renoveren van hun woning.

Duurzaamheidsfonds

Heeft u een idee dat bijdraagt aan meer duurzame energie, minder CO2 uitstoot én meer kwalitatief groen en water in onze stad? Doe dan een beroep op het duurzaamheidsfonds. Hiermee kunt u een financieel steuntje in de rug krijgen om uw plan te realiseren.

Energiezuinig wonen in Helmond

Wilt u energiezuinig en duurzaam wonen? Dat kan in Helmond. Op deze pagina leest u meer over de mogelijkheden.

H2-Share: Waterstof-brandstofcellen toepassen in de logistiek

H2-share is een project dat gericht is op toepassing van waterstof-brandstofcellen in de logistiek. De logistieke sector kent een sterk groeiende interesse voor zero-emissie voertuigen. Dit is voor de EU van belang omdat de logistieke sector voor 25% bijdraagt aan totale CO2 transport emissies.

Maatregelen A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken

In het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport Zuid (BO-MIRT) tussen de provincies Noord-Brabant en Limburg en de minister van Infrastructuur en Waterstaat werd eind november 2018 overeenstemming bereikt over de te nemen maatregelen voor de A67 tussen Leenderheide en Zaarderheiken. Het voorkeursalternatief is uitgewerkt in een Ontwerp Structuurvisie en de bijbehorende stukken lagen van 22 februari tot en met 4 april ter inzage. Gemeente Helmond heeft gezamenlijk met Asten, Deurne en Someren en Stichting Bedrijventerreinen Helmond een zienswijze ingediend.

Sensoren slimme straatverlichting

De gemeente rust alle straatlantaarns uit met duurzame Ledlampen en bewegingssensoren. Die sensoren merken het wanneer personen, fietsers of auto’s in de buurt zijn en zorgen dan voor de juiste verlichting. Is er niemand op straat, dan kan het een stuk minder met die verlichting. Dat spaart natuurlijk flink wat energie uit, terwijl als het nodig is er meer dan voldoende licht voorhanden is.

Slimste wijk van Nederland: Brainport Smart District (externe website)

Denk met ons mee hoe de Wijk van de Toekomst in Brandevoort eruit moet zien. Nieuwe trends pakken we in de Wijk van de Toekomst op, bijvoorbeeld op het gebied van de woning, deeleconomie, nieuwe zorgvormen en (elektrisch) vervoer in en naar de wijk. Een sociale buurt waar u zich welkom en veilig voelt, zonder de druk dat er van alles moet.

Smart mobility: Driven!

Vandaag de dag willen we mobiel zijn. Zonder files, parkeerproblemen, ongelukken onnodig oponthoud. Wat nodig is zijn oplossingen die slim, snel, veilig en schoon zijn. In Helmond hebben we de drive om die te vinden.