Duurzaamheid

Wij willen een duurzame, innovatieve en gezonde gemeente zijn waar het nu en in de toekomst fijn wonen, werken en recreëren is. In een stedelijke omgeving met zowel voorzieningen als rust, ruimte en natuur. Door de uitstoot van gassen is de aarde langzaam aan het opwarmen. Dit merken we aan het weer dat, met de hete zomers en flinke regenbuien, extremer wordt. In Helmond maken we onze omgeving klaar voor een veranderd klimaat met extremer weer. Zodat onze gemeente ook in de toekomst een fijne en gezonde plek blijft om te wonen, werken en recreëren.

Het is onze ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn

We zetten daarom in op:

  • duurzame energie in plaats van fossiele brandstoffen;
  • minder energie gebruiken;
  • vergroenen van gebouwde omgeving;
  • zelf het goede voorbeeld geven.

Klimaatbestendig Helmond Energietransitie Zelf aan de slag & subsidies Klimaatmissie

Uw Reactie
Uw Reactie