Energietransitie

Hoe gaan we onze gemeente de komende jaren duurzaam verwarmen? De eerste stap staat beschreven in de Transitievisie warmte. Wat dit is, wat het voor Helmond betekent en wat u zelf kunt doen, leest u hier.

Aardgas is geen duurzame energiebron en is verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de CO2-uitstoot in de gebouwde omgeving. Daarom is er een landelijk Klimaatakkoord opgesteld, waarin afspraken zijn gemaakt om duurzamere vormen van energie te gebruiken in plaats van fossiele brandstoffen. De overgang van fossiele brandstoffen (zoals gas, kernenergie en steenkool) naar groene energie heet de energietransitie. Hoe we dit willen doen staat beschreven in de Transitievisie Warmte Helmond.

Termen

In de transitievisie warmte worden veel termen gebruikt. Bekijk veelgebruikte begrippen en hun betekenis, die gaan over energietransitie en alternatieve duurzame bronnen.

Vragen of ideeën?

Heeft u vragen, ideeën of wilt u graag meedenken over de visie en de uitwerking? Neem dan contact op. Wij gaan graag met u in gesprek!

Gevolgen Helmond  WijkontwikkelplannenWat kunt u zelf doen?  Samenwerking

Uw Reactie
Uw Reactie