Commissievergadering ABA 26 augustus 2013

Commissie Bestuur en Economie

Openbare vergadering

Datum: 26 aug 2013 vanaf 19:30
Locatie: Cie kamer B
Bijzonderheden:

Plaats: Bestuurscentrum Boscotondo, Frans Joseph van Thielpark 1, Helmond.

De heer J.F. Boetzkes, voorzitter van de commissie Algemene en Bestuurlijke Aangelegenheden, nodigt u uit voor het bijwonen van de commissievergadering op maandag, 26 augustus 2013

19.30 uur: aanvang vergadering.


Agenda

 1. Opening en mededelingen.
 2. Vaststellen agenda 26 augustus 2013.
 3. Vaststellen notulen 17 juni 2013
   a. Vaststellen notulen raadscommissie ABA.
   b. Vaststellen notulen raadscommissie ABA, MO&E en S.
 4. Ingekomen stukken.
 5. Mededelingen.
 6. Korte presentatie stand van managementrapportage uitvoering eerste half jaar 2013 dvo brandweer door veiligheidsregio en vooruitblik tweede half jaar 2013.
 7. Stukken ter bespreking.
  a. Verlenen toestemming wijziging gemeenschappelijke regeling
      Veiligheidsregio Brabant Zuidoost.
      Portefeuille: burgemeester
      Bijlagen: commissieformat 76, raadsvoorstel 76,
      Gemeenschappelijke Regeling,  brief veiligheidsregio en
      reactie hierop.
      Info: F. Coppes, Veiligheid en BJZ, tel. (0492) 58 71 57,
      e-mail f.coppes@helmond.nl
  b. RIB coffeeshopbeleid nr.063 - 2013 en beleidsregel
      maximumstelsel.
      Portefeuille: burgemeester
      Bijlagen: commissieformat, raadsinformatiebrief 63,
      brieven fractie SDOH-D66-HB en   SP Info: mevr. H. Reen,
      Veiligheid en BJZ, tel. (0492) 58 71 56,
      e-mail h.reen@helmond.nl  
  c. Transformatieplan SRE.
      Portefeuille: burgemeester
      Bijlagen: commissieformat, brief dagelijks bestuur SRE
      Info: F. Coppes, Veiligheid en BJZ, tel. (0492) 58 71 57,
      e-mail f.coppes@helmond.nl
  d. Eindrapportage commissie krachtig bestuur en reactie
      College van Gedeputeerde Staten van 2 juli 2013.
      Portefeuille: burgemeester
      Bijlagen: commissieformat, raadsinformatiebrief 35,
      advies Veerkrachtig Bestuur in Brabant, Eerste reactie op het
      rapport ‘Veerkrachtig bestuur in Brabant’
      Info: F. Coppes, Veiligheid en BJZ, tel. (0492) 58 71 57,
      e-mail f.coppes@helmond.nl
  e. Toelichting verplaatsing speelautomatenhal en 6e wijziging APV
      Helmond 2013.
      Portefeuille: burgemeester
      Bijlagen: commissieformat 77, raadsvoorstel 77
      Info: mevr. H. Reen, Veiligheid en BJZ, tel. (0492) 58 71 56,
      e-mail h.reen@helmond.nl
  f.  Aansluiting gemeente Helmond bij Nationale Ombudsman
      per 1 januari 2014.
      Portefeuille: burgemeester
      Bijlagen: commissieformat 79, raadsvoorstel 79, brief SRE
      Milieudienst en concept reacties
      Info: H. Jacobs, Veiligheid en BJZ, tel. (0492) 58 70 16,
      e-mail h.jacobs@helmond.nl
 8. Stukken ter kennisname.
  a. Plan van Aanpak en Convenant veilig uitgaan Helmond 2013-2017
      (reeds toegezonden in juni).
      Portefeuille: burgemeester
      Bijlagen: commissieformat, Plan van Aanpak en convenant Veilig
      Uitgaan Helmond 2013-2017
      Info: mevr. N. van Dam, BV.BOS.BC, tel. (0492) 58 71 67
   
Uw Reactie
Uw Reactie