Zorg en Ondersteuning

Heeft u zorg en ondersteuning nodig? Dan kunt u bij de gemeente terecht. Wij werken met diverse partners samen om u de juiste hulp en zorg te bieden.

Financiële ondersteuning

Heeft u een laag inkomen? Of kent u iemand met een laag inkomen? Dan leest u hier van alles over de gemeentelijke regelingen en andere Helmondse voorzieningen en organisaties die u mogelijk kunnen ondersteunen.

Huiselijk / seksueel geweld en kindermishandeling

Heeft u te maken met huiselijk en/of seksueel geweld. Of misschien met (kinder-)mishandeling? In Helmond zijn er diverse professionele organisaties om u te helpen.

Mantelzorg

Zorgt u voor iemand, bijvoorbeeld als mantelzorger of zorgen andere mensen voor u? En heeft u behoefte aan ondersteuning? Dan zijn er verschillende mogelijkheden voor u.

Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp

Als u hulp nodig heeft, is het mogelijk dat u met verschillende organisaties en contactpersonen te maken krijgt. Ook de regels voor hulp of zorg, zijn niet altijd eenvoudig. Komt u er zelf niet uit? Bent u niet bekend met alle mogelijkheden? Voert u liever niet alleen een gesprek met een organisatie? Cliëntondersteuners helpen u. Gratis en onafhankelijk.

Ondersteuning in huis met leefstijlmonitoring

Hebt u ondersteuning in huis nodig? Of bent u mantelzorger? Dan kan leefstijlmonitoring u mogelijk helpen. Als mantelzorger kunt u met deze dienst namelijk op afstand een oogje in het zeil houden. Daardoor hoeft u niet steeds bij degene te zijn die u ondersteunt.

Onderwijs, Jeugd en Gezin

Heeft u vragen of hulp nodig bij opvoeding, leerplicht of andere zaken die te maken hebben met onderwijs, jeugd en gezin, dan kunt u bij de gemeente terecht.

Persoonsgebonden budget

Ondersteuning kunt u op twee manieren ontvangen. U kunt kiezen voor zorg in natura (zin) of persoonsgebonden budget (pgb).

Rolstoel

Heeft u moeite met verplaatsen in en om de woning, dan kunt u in aanmerking komen voor een rolstoel.

Schulden

Heeft u vragen over omgaan met geld? Zoekt u hulp bij het oplossen van financiële problemen en/of schulden? Schulddienstverlening helpt u met het oplossen van financiële problemen.

Toegang voor ondersteuningsvragen

Heeft u een vraag of probleem waar u zelf of met hulp van mensen uit uw omgeving niet uitkomt? Bijvoorbeeld over de opvoeding van uw kinderen, uw zelfstandigheid, mantelzorg, financiën en schulden, werk en inkomen? Dan kunt u terecht bij de verschillende organisaties in Helmond. Zij vormen samen de toegang voor ondersteuningsvragen.

Vervoer en parkeren

Wij vinden het nodig dat al onze inwoners, ondanks lichamelijke of geestelijke beperkingen, mensen kunnen ontmoeten, contacten kunnen onderhouden en aan maatschappelijke activiteiten kunnen deelnemen.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven. En dat u daarvoor de hulp krijgt die u nodig heeft.

Wonen en huishouding

Een ziekte, handicap of ouderdom kan zelfstandig wonen en huishoudelijke taken uitvoeren lastiger maken. Kunt u vanuit uw omgeving onvoldoende ondersteuning krijgen? Dan kunt u een gesprek aanvragen met een Wmo-consulent.

Zorgaanbieders Peelgemeenten

Op deze speciale website voor zorgaanbieders die diensten (gaan) leveren aan inwoners uit de Peelgemeenten, vindt u hier praktische informatie over het inkooptraject en de werkwijze voor het leveren en declareren van zorg.