Zorg en Ondersteuning

Heeft u zorg en ondersteuning nodig? Dan kunt u bij de gemeente terecht. Wij werken met diverse partners samen om u de juiste hulp en zorg te bieden.

Cliëntondersteuning: bij wie kunt u terecht?

Heeft u behoefte aan zorg of ondersteuning en kunt u hulp gebruiken bij het aanvragen van de zorg of bij het voeren van een keukentafelgesprek? En heeft u geen familielid, kennis, mantelzorger of maatje die u kan helpen en ondersteunen? Dan zijn er verschillende organisaties die u graag bijstaan.

Financiële ondersteuning

Heeft u een laag inkomen? Of kent u iemand met een laag inkomen? Dan leest u hier van alles over de gemeentelijke regelingen en andere Helmondse voorzieningen en organisaties die u mogelijk kunnen ondersteunen.

Huiselijk geweld en kindermishandeling

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.

Mantelzorg

Zorgt u voor iemand, bijvoorbeeld als mantelzorger of zorgen andere mensen voor u? En heeft u behoefte aan ondersteuning? Dan zijn er verschillende mogelijkheden voor u.

Onderwijs, Jeugd en Gezin

Heeft u vragen of hulp nodig bij opvoeding, leerplicht of andere zaken die te maken hebben met onderwijs, jeugd en gezin, dan kunt u bij de gemeente terecht.

Persoonsgebonden budget

Met een persoonsgebonden budget (PGB) kunt u zelf uw zorg regelen. U kiest bijvoorbeeld wie u inhuurt voor hulp in het huishouden. Met een PGB kunt u ook hulpmiddelen zoals een scootmobiel of traplift financieren. Ook kunt u met een PGB jeugdhulp inkopen.

Schulden

Heeft u vragen over omgaan met geld? Zoekt u hulp bij het oplossen van financiële problemen en/of schulden? Schulddienstverlening helpt u met het oplossen van financiële problemen.

Vervoer en parkeren

Als u hulp en ondersteuning nodig heeft met vervoer en/of parkeren, dan kan het zijn dat u in aanmerking komt voor hulp.

Wet maatschappelijke ondersteuning

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat u zo lang mogelijk zelfstandig kunt wonen en leven. En dat u daarvoor de hulp krijgt die u nodig heeft. De Wmo regelt alle ondersteuning thuis, zoals huishoudelijke ondersteuning.

Wonen en huishouding

Als u thuis woont, maar daar wat hulp en ondersteuning bij nodig heeft, kan het zijn dat u in aanmerking komt voor hulp.

Zorgaanbieders Peelgemeenten

Op deze speciale website voor zorgaanbieders die diensten (gaan) leveren aan inwoners uit de Peelgemeenten, vindt u hier praktische informatie over het inkooptraject en de werkwijze voor het leveren en declareren van zorg.