Meldpunten

Op deze pagina vindt u informatie over de verschillende meldpunten waar u terecht kunt voor informatie, advies en ondersteuning.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Veilig Thuis is er voor iedereen: kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen. Bij Veilig Thuis kunnen mensen terecht die hulp zoeken of zich zorgen maken over anderen. Ook als het gaat om vermoedens. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning, ook aan professionals.

U kunt contact opnemen met Veilig Thuis via het telefoonnummer 0800-2000.

Seksueel geweld

Wat is seksueel geweld?

Seksueel geweld gaat over seksuele handelingen waar sprake is van dwang. Het kan bijvoorbeeld gaan om lichamelijk geweld, bedreiging met geweld, chantage of machtsverschillen. Zowel kinderen als volwassenen kunnen slachtoffer zijn. Het kan via internet, maar ook in de ‘echte wereld’ gebeuren.

Waar kan ik terecht voor hulp?

Het Centrum voor Seksueel Geweld (CSG) is er voor alle slachtoffers van seksueel geweld. U kunt er terecht als iets pas gebeurd is, maar ook als u met vragen zit over een gebeurtenis van langer geleden. Het centrum biedt allerlei hulp, bijvoorbeeld medische of psychologische. Ze zorgen ervoor dat u maar één keer uw verhaal hoeft te vertellen. In het centrum wordt u opgevangen door een verpleegkundige. Het centrum is telefonisch 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via telefoonnummer 0800-0188.

Crisis met een jeugdige

Speelt er een crisis met een kind of een gezin waardoor meteen actie nodig is? Dan kunt u 24 uur per dag, 7 dagen per week contact opnemen met de crisisdienst SpoedvoorJeugd via telefoonnummer 088 - 0666987 of via e-mail cit@vtzob.nl. SpoedvoorJeugd Zuidoost-Brabant komt als er een ernstige bedreigende situatie is ontstaan voor een kind of jongere tot 23 jaar (en/of voor de ouders). De veiligheid van het kind is niet meer zeker. Crisissituaties kunnen door van alles worden veroorzaakt: gedrag- en/of opvoedproblemen, gezinsproblemen of psychische problemen. Een medewerker van SpoedvoorJeugd is er binnen twee uur. Als het nodig is, wordt er binnen 24 uur vervolghulp geregeld.

Meldpunt Discriminatie

Wat doet het Meldpunt Discriminatie?

Wordt u gediscrimineerd? Of bent u betrokken bij iemand die zich gediscrimineerd voelt? Dan kunt u terecht bij het Meldpunt Discriminatie met al uw vragen, vermoedens en zorgen op dit gebied. Het kan gaan om discriminatie op basis van etniciteit, geloof, seksuele geaardheid, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook.

Medewerkers van het meldpunt onderzoeken de melding. Daarna beoordelen ze of er sprake is van discriminatie op basis van de wet. Is dat het geval? Dan wordt samen met u gezocht naar een oplossing. Bij ernstige strafbare feiten is het mogelijk de politie in te schakelen.

Waar kunt u terecht?

Het meldpunt is van LEV Helmond. Voor het melden van discriminatie kunt u hen bellen of mailen. Ook kunt u binnenlopen bij een locatie van LEVHelmond in uw buurt. Bekijk hier de locaties bij u in de buurt.

Telefoon: (0492)598989
Mail: meldpuntdiscriminatie@levgroep.nl

Meldpunt psychische zorg

Soms leidt iemands psychische aandoening ertoe dat zijn gedrag nadelig is voor zichzelf of anderen. Daar kan diegene zelf vaak helemaal niets aan doen.

Denkt u dat iemand (verplichte) ggz zorg nodig heeft? Maak, eventueel anoniem, een melding bij de gemeente. Is er sprake van een directe crisis? Dan belt u niet het meldpunt, maar 112.

Meer info over hoe een melding werkt en waarom melden belangrijk is leest u op de pagina 'Zorgmelding'.

Hulp bij het regelen van ondersteuning

Het is niet altijd makkelijk om zorg en ondersteuning zelf te moeten regelen. Misschien zou u willen dat er iemand naast u staat. Soms kan een familielid, vriend of goede buur een handje helpen. Maar dat geldt niet voor iedereen. Er zijn in Helmond dan ook zogenaamde cliëntondersteuners beschikbaar. Dit is een onafhankelijke professional of vrijwilliger die inwoners van Helmond gratis bijstaat. Lees meer over clientondersteuning.

Uw Reactie
Uw Reactie