Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp

Als u hulp nodig heeft, is het mogelijk dat u met verschillende organisaties en contactpersonen te maken krijgt. Ook de regels voor hulp of zorg, zijn niet altijd eenvoudig. Komt u er zelf niet uit? Bent u niet bekend met alle mogelijkheden? Voert u liever niet alleen een gesprek met een organisatie? Cliëntondersteuners helpen u. Gratis en onafhankelijk.

Clientondersteuners denken met u mee, helpen u met het gesprek met de gemeente of andere organisaties en zoeken met u naar oplossingen. Daarnaast geven ze informatie en advies, bijvoorbeeld over jeugdhulp, langdurige zorg of zorgtoeslagen. En ze weten welke hulp er in uw buurt geboden wordt.

Organisaties die u ondersteunen

Hieronder vindt u de informatie over verschillende organisaties die u graag bijstaan. Bent u al in gesprek met de gemeente of een andere organisatie, dan kunt u uw contactpersoon vragen u in contact te brengen met een organisatie voor cliëntondersteuning.

Wat? Voor wie? Door wie?
Vraag verhelderen, maatjes en algemene maatschappelijke ondersteuning Alle Helmonders 

LEVgroep
www.levgroep.nl 
info@levgroep.nl 
Tel. 040-2140404

Vraag verhelderen, hulp bij het aanvragen van zorg of ondersteuning, hulp bij gesprek met gemeente, hulp bij overzicht bewaren verschillende typen zorg Alle Helmonders met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking

Stichting MEE Zuidoost-Brabant
www.meezuidoostbrabant.nl 
info@meezuidoostbrabant.nl
Tel. 040-2140404

Vraag verhelderen, hulp bij het aanvragen van zorg of ondersteuning, hulp bij gesprek met gemeente, hulp bij bezwaar en beroep (cliëntadviseurs) Ouderen (55+)

Verenigde Bonden Overleg Helmond
www.vboh.nl 
info@vboh.nl 
Tel. 0492-792392

Ondersteuning en hulp bij gesprekken met gemeente Helmonders die op dit moment hulp nodig hebben of in het verleden hulp nodig gehad hebben vanuit de GGZ, verslavingszorg of maatschappelijke opvang

Stichting Door en Voor
www.doorenvoor.nl
info@doorenvoor.nl 
Tel. 073-6401752

Organisaties die u helpen wanneer familie, vrienden of bovenstaande organisaties dat niet kunnen

Wat? Voor wie?  Door wie?
Ondersteuning en hulp bij gesprekken met instanties en voor bemiddeling (Ouders van) jongeren met een hulpvraag Stichting De Noodkreet*
Cliëntondersteuning bij het vragen van zorg en ondersteuning Alle Helmonders Zorgbelang*

* Vraag Zorg en Ondersteuning (tel. 14 0492) om de directe contactgegevens