Ondersteuning bij het vinden van de juiste hulp

Als u hulp nodig heeft, is het mogelijk dat u met verschillende organisaties en contactpersonen te maken krijgt. Ook de regels voor hulp of zorg, zijn niet altijd eenvoudig. Komt u er zelf niet uit? Bent u niet bekend met alle mogelijkheden? Voert u liever niet alleen een gesprek met een organisatie? Cliëntondersteuners helpen u. Gratis en onafhankelijk.

Clientondersteuners denken met u mee, helpen u met het gesprek met de gemeente of andere organisaties en zoeken met u naar oplossingen. Daarnaast geven ze informatie en advies, bijvoorbeeld over jeugdhulp, langdurige zorg of zorgtoeslagen. En ze weten welke hulp er in uw buurt geboden wordt.

Organisaties die u ondersteunen

Hieronder vindt u de informatie over verschillende organisaties die u graag bijstaan. Bent u al in gesprek met de gemeente of een andere organisatie, dan kunt u uw contactpersoon vragen u in contact te brengen met een organisatie voor cliëntondersteuning. Een aantal ondersteuners is daarbij ervaringsdeskundige.

 
Wat? Voor wie? Door wie?
Vraag verhelderen, maatjes en algemene maatschappelijke ondersteuning Alle Helmonders 

LEVgroep
www.levgroep.nl 
info@levgroep.nl 
Tel. 0492 - 59 89 89

Vraag verhelderen, hulp bij het aanvragen van zorg of ondersteuning, hulp bij gesprek met gemeente, hulp bij overzicht bewaren verschillende typen zorg Alle Helmonders met een verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking

Stichting MEE Zuidoost-Brabant
www.meezuidoostbrabant.nl 
info@meezuidoostbrabant.nl
Tel. 040-2140404

Vragen verduidelijken, advies, informatie en hulp geven bij aanvragen zorg en ondersteuning, gesprekken met gemeente, Senzer, UWV enzovoorts, juridische zaken, participatiewet en ondersteuning bij eventuele klachten en/of bezwaar en beroep Alle Helmonders en met name inwoners met verstandelijke, lichamelijke of zintuigelijke beperking en minima

Gehandicapten Overleg Helmond (GOH)
www.gehandicaptenoverleghelmond.nl
Info@gehandicaptenoverleghelmond.nl
Tel. 0492 - 55 01 15

Vraag verhelderen, hulp bij het aanvragen van zorg of ondersteuning, hulp bij gesprek met gemeente, hulp bij bezwaar en beroep (cliëntadviseurs) Ouderen (55+)

Verenigde Bonden Overleg Helmond
www.vboh.nl 
info@vboh.nl 
Tel. 0492-792392

Bij Nei Skoen kunnen deelnemers aan hun passie en persoonlijke ontplooiing  werken. Komen deelnemers onderweg hindernissen tegen, dan is er steun van ervaringsgenoten. Bijvoorbeeld het uitwisselen van ervaringen of samen naar een moeilijk gesprek gaan Helmonders die op dit moment hulp nodig hebben of in het verleden hulp nodig gehad hebben vanuit de GGZ, verslavingszorg of maatschappelijke opvang

Nei Skoen
www.neiskoen.nl
info@neiskoen.nl 
Tel. 06-45526960

Organisaties die u helpen wanneer familie, vrienden of bovenstaande organisaties dat niet kunnen

 
Wat? Voor wie?  Door wie?
Ondersteuning en hulp bij gesprekken met instanties en voor bemiddeling (Ouders van) jongeren met een hulpvraag Stichting Ouders en Jeugdzorg*
Cliëntondersteuning bij het vragen van zorg en ondersteuning Alle Helmonders Zorgbelang*

* Vraag Zorg en Ondersteuning (tel. 14 0492) om de directe contactgegevens