Zonnevelden

Energietransitie en klimaatverandering zijn belangrijke en actuele onderwerpen. Nederland moet in een versneld tempo gebruik gaan maken van duurzame en schone duurzame energie. Wij willen in 2035-2045 als stad klimaatneutraal zijn.

Een van de belangrijke mogelijkheden om aan deze, zeer moeilijke opgave, te voldoen is de toepassing van diverse vormen van duurzame energie. Een daarvan is het gebruik van zonne-energie. Deze energie kan opgewekt worden via panelen op daken, aan gevels en op de grond. De gemeente geeft initiatiefnemers de ruimte om te investeren in zonnevelden, daarbij rekening houdend met de vele belangen. Denk daarbij aan de belangen van inwoners, landschap en natuur, cultuurhistorie, archeologie en het agrarische karakter. In Helmond zijn er al diverse initiatieven voor zonnevelden en zonnedaken op bedrijven en woningen.

Heeft u een vraag over zonnevelden, en kunt u op de website het antwoord niet vinden? Neem contact met ons op via energietransitie@helmond.nl.

Visie en beleid Zonneveld Kansenkaart Stiphout RES FAQ

Uw Reactie
Uw Reactie