Woonvisie

In een woonvisie maakt de gemeente keuzes op het gebied van wonen. We kijken hierbij naar de periode tot 2040. Wat voor woonstad willen we zijn? Voor welke doelgroepen willen we bouwen? En in welke prijsklassen? En welke woningen moeten waar worden gebouwd? Hoe zorgen we ervoor dat de woningen in Helmond duurzamer en levensloopbestendiger worden? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de woningen er zo snel mogelijk komen?

Kern van de Woonvisie

Gouden driehoek

We kiezen in deze woonvisie voor het versterken van de gouden driehoek: we bouwen extra sociale huur, we investeren in middenhuur en we maken ruimte voor betaalbare koopwoningen. Zo bouwen voor de mensen die het nodig hebben, bevorderen we doorstroming en blijft Helmond een stad waarin iedereen kan wonen, ongeacht je portemonnee.

Veranderende woonbehoeften

We anticiperen in deze woonvisie op de veranderende woonbehoeften. Met steeds meer één- en tweepersoonshuishoudens en een schaarse ruimte, maken we meer ruimte voor kleinere en diverse woonvormen en levensloopbestendige appartementen. Op die manier bieden we meer keuzevrijheid, stimuleren we doorstroming en komen de grondgebonden woningen die er al staan ook vaker vrij voor gezinnen die er een toekomst kunnen opbouwen.

Toekomstbestendige woonwijken

We kiezen in deze woonvisie voor sterke en toekomstbestendige wijken. Door huurwoningen meer te spreiden over de stad én juist meer koopwoningen te bouwen in de wijken waar nu nog veel huurwoningen staan, maken we wijken diverser. Zo houden we oog voor de unieke kwaliteiten van een wijk, maar vergroten we kansengelijkheid in onze stad en tussen onze wijken.

Duurzaamheid

We bouwen duurzaam, we verduurzamen onze bestaande voorraad en we vergroenen onze woonomgeving. De toekomst van onze woningbouw is groen en energiezuinig. Bouwers zeggen dat het kan, dus we gaan in gesprek met betrokkenen ervoor zorgen dat onze woningvoorraad energiezuinig en toekomstbestendig wordt.

*De Woonvisie 2040 is binnenkort beschikbaar als digitaal toegankelijk bestand.

Uw Reactie
Uw Reactie