Rijpelberg en Brouwhuis beide Oost en West

Voor Rijpelberg, Brouwhuis (en Brouwhorst) wordt een wijkuitvoeringsplan gemaakt. In Rijpelberg werken gemeenten en (sociale) partners samen aan het Wijkontwikkelingsplan (WOP). Hier koppelen we het voor de warmtetransitie benodigde wijkuitvoeringsplan aan. Gemeente Helmond werkt samen met de partners, waaronder Ennatuurlijk, Enexis, de corporaties Woonpartners en Compaen en met ORO en andere partijen die in de wijk betrokken en actief zijn zoals de LEV groep, de wijkraden en het Energiehuis Slim Wonen.

Stand van zaken verduurzaming bestaande warmtenet Rijpelberg/Brouwhuis

Het bestaande warmtenet van Ennatuurlijk dat 6.500 woningen voorziet van warmte heeft een verduurzamingsopgave. Deze opgave is niet eenvoudig te behalen en kent diverse onderdelen. Het installeren van een aquathermiecentrale (locatie BZOB) die in de zomer, warmte uit de Zuid-Willemsvaart haalt en opslaat in de grond om deze in de winter naar de woningen te brengen. In theorie vult de aquathermiecentrale 60% van de behoefte in. Onderzocht wordt of het innemen van industriële restwarmte op BZOB een optie is. Daarmee zou een groter deel van de energievraag kunnen worden voorzien. Dit laatste is een onderdeel van het Smart Synergie Helmond traject.

Uw Reactie
Uw Reactie