Leonardusbuurt

Woningcorporatie Volksbelang gaat ruim 450 woningen renoveren (2023-2025). Er is nog geen directe aanwezigheid van een grote collectieve bron, dus vooralsnog wordt ingezet op isoleren naar Label A en gereed maken voor de toekomst. De renovaties zijn eind 2025 voor alle woningen gereed. Er ontstaat een situatie waarbij de woningen gereed zijn om gebruik te maken van lage danwel midden temperatuur verwarming. De woningen kunnen dus later aanhaken bij een eventuele collectieve voorziening. Voor het warmtebeleid betekent dit voornamelijk dat Leonardus over ongeveer 10 jaar een forse stap kan maken naar een collectief systeem, en voor nu (in de TVW uitvoering) minder prioriteit krijgt.=

Uw Reactie
Uw Reactie