Eeuwsels en Binderen

Het onderzoek naar de restwarmte van de RWZI in Laarbeek is verder gevorderd. Het project heet Gulden Energie en wordt uitgevoerd door het Waterschap Aa en Maas en de gemeenten Laarbeek en Helmond. Op dit moment wordt gewerkt aan de laatste fase van het haalbaarheidsonderzoek. De aansluiting van de Eeuwsels is in kaart gebracht en is potentieel kansrijk. Mogelijk is er meer potentie aanwezig. De woningen in Eeuwsels en De Binderen dienen daar dan in de toekomst voor klaar gemaakt te worden. Voor woningen in de Eeuwsels en Binderen geldt dat er aandacht is voor isolatie via de corporaties, het NIP en Energiehuis Slim Wonen. De aanpak wordt via het Wijkontwikkelplan Helmond Noord opgezet.

Uw Reactie
Uw Reactie