Centrum

De nieuwbouw en de bestaande bouw (bijvoorbeeld de flats Nazareth en Ameide) worden betrokken in de te ontwikkelen collectieve warmtevoorziening. Per ontwikkeling worden afspraken gemaakt. De fasering volgt de ontwikkelingen. De eerste bronnen zijn inmiddels geslagen. Parallel aan de techniek en de afspraken wordt nagedacht over een publiek warmtebedrijf. De businesscase voor het totaal en voor enkele deelprojecten is uitgewerkt. In 2024 wordt de besluitvorming voorbereid van de organisatiestructuur.

Uw Reactie
Uw Reactie