Annabuurt en Suytkade

Deze locatie is aangewezen als warmtekavel. Dit geef de mogelijkheid om niet alleen de nieuwbouw maar ook de bestaande bebouwing alsnog aan te sluiten op een collectieve warmtevoorziening. Het zijn wooncomplexen maar wel in particulier eigendom (VvE’s). In Annabuurt & Suytkade wordt de komende jaren onder andere een groot schoolcomplex (Jan van Brabant) gerealiseerd. Dat is een mogelijke katalysator voor de realisatie van een warmtenet.

Uw Reactie
Uw Reactie