Nieuws

 • .

  Uitnodiging voor publieksavonden over vliegbasis De Peel

  woensdag 26 juni 2019
  Defensie stelt een luchthavenbesluit op voor De Peel, omdat het van plan is de vliegbasis te reactiveren. Defensie organiseert twee publieksavonden, op woensdag 26 juni in Venray en op maandag 1 juli in Gemert, om belangstellenden hierover te informeren. Vanaf 26 juni ligt ook de concept-notitie voor de milieueffectrapportage (MER) ter inzage. In de MER wordt de reactivering van de vliegbasis onderzocht op de gevolgen voor het milieu. Gedurende acht weken kan iedereen op deze notitie reageren.

 • .

  Eerste gegevens onderzoek PFAS fase 3 gerapporteerd

  woensdag 26 juni 2019
  In november 2017 is er GenX aangetroffen in de rioolwaterzuiveringen in Helmond. GenX is een stof dat wordt gebruikt bij de productie van teflonlagen zoals gebruikt wordt bij de productie van anti-aanbaklagen. Het bedrijf Custom Powders uit Helmond heeft de stof verwerkt in opdracht van het bedrijf Chemours uit Dordrecht. Vanaf november 2017 is er niet meer met de stof gewerkt in Helmond. De gemeente Helmond is nu bezig met het uitvoeren van onderzoek om de omvang van de verontreiniging in beeld te brengen.

 • .

  Informatieavonden N279 Veghel - Asten

  vrijdag 21 juni 2019
  Wilt u meer weten over de laatste stand van zaken rondom de N279? De provincie Brabant organiseert een aantal informatieavonden over de procedure en de aanbesteding van de N279.

 • .

  Sluiting woning aan de Parkweg

  donderdag 13 juni 2019
  De burgemeester van Helmond heeft op woensdag 12 juni 2019 een woning aan de Parkweg voor 4 maanden gesloten. In het pand is een hoeveelheid drugs aangetroffen die boven de norm voor eigen gebruik ligt en er zijn geen bijzondere omstandigheden om af te zien van tijdelijke sluiting.

 • .

  Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor? Heb de risico’s door!

  woensdag 12 juni 2019
  Deze week start de campagne ‘Vervoer gevaarlijke stoffen per spoor? Heb de risico’s door!’. Voor deze campagne werken zeven gemeenten in Veiligheidsregio Brabant-Noord en Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost samen. In Helmond ontvangen alle mensen die binnen een straal van 200 meter van het spoor wonen en werken een folder. Hierin staat wat ze kunnen doen bij een ongeval op het spoor.