Wie wordt de nieuwe burgemeester van Helmond?

Woensdag 14 februari 2024

Elly Blanksma stopt 1 november 2024 als burgemeester van de Gemeente Helmond. Daarom is de gemeenteraad op zoek naar een nieuwe burgemeester. De gemeenteraad stelt hier een profielschets voor op.

Profielschets

In een profielschets staan de gewenste eigenschappen en ervaringen van de nieuwe burgemeester beschreven. Voordat de gemeenteraad een profielschets kan schrijven zijn inwoners, buurgemeenten en samenwerkingspartners gevraagd om aan te geven wat zij belangrijk vinden in een nieuwe burgemeester.

Inwoners konden meedenken via een enquête

Wat voor een persoon moet de nieuwe burgemeester zijn? Van 25 januari tot en met 4 februari hebben alle inwoners van Helmond daarover kunnen meedenken via een enquête. De enquête bestond uit tien stellingen en twee open vragen. Daarnaast waren er vragen over het typeren van de gemeente aan de hand van zeven kenmerken.

Rapportage uitkomsten enquête

De enquête is 1027 keer ingevuld. Wat voor type burgemeester hebben de inwoners van Helmond als voorkeur? Dat leest u in de digitale rapportage. Klik om de rapportage met de uitkomsten in te zien.

Om de anonimiteit te behouden zijn de open antwoorden niet openbaar gemaakt.

Onafhankelijk onderzoeksbureau

De totstandkoming van de profielschets wordt begeleid door bureau Necker. Het onderzoek werd uitgevoerd door onafhankelijk onderzoeksbureau Citisens.

Hoe nu verder?

  • Na de enquête en gesprekken met buurgemeenten en samenwerkingspartners wordt de profielschets geschreven. De gemeenteraad stelt die daarna vast.
  • Half maart wordt de profielschets overhandigd aan de Commissaris van de Koning van de Provincie Noord-Brabant.
  • De werving (het vinden van) de nieuwe burgemeester verloopt via de provincie, samen met de vertrouwenscommissie vanuit de gemeenteraad van Helmond.

Blijf op de hoogte

Op deze pagina vindt u steeds de meest actuele informatie. Op het moment dat de profielschets door de gemeenteraad is vastgesteld, kunt u dit ook op deze pagina lezen.

Heeft u vragen over dit proces?

Neem contact op met griffier Garrelt de Graaf via het e-mailadres Garrelt.deGraaf@helmond.nl of bel hem op het telefooonummer 06-34569562.

Uw Reactie
Uw Reactie