Eerste resultaten onderzoek GenX bekend

Donderdag 1 november 2018

In november 2017 is er GenX aangetroffen in de rioolwaterzuiveringen in Helmond. GenX is een stof dat wordt gebruikt bij de productie van teflonlagen zoals gebruikt wordt bij de productie van anti-aanbaklagen. Het bedrijf Custom Powders uit Helmond heeft de stof verwerkt in opdracht van het bedrijf Chemours uit Dordrecht. Vanaf maart 2018 is er niet meer met de stof gewerkt in Helmond. In september 2018 heeft het bedrijf verklaard dat zij het contract met Chemours hebben verbroken.

.

Fase 1: Onderzoek naar grondwater, slib, oppervlaktewater 

In het onderzoek dat is opgestart door de gemeente Helmond is onderzocht op welke manier de stoffen vanuit het bedrijf zijn verspreid. Daarnaast is er  veldonderzoek gedaan. Hier is gekeken of PFOA en GenX in grond, grondwater, oppervlaktewater en slib op verschillende plekken worden aangetroffen. Het doel hiervan is om een goede inschatting te maken van de maximale omvang van de verontreiniging.

Fase 2: Vervolgonderzoek 

Het onderzoeksbureau heeft ons op basis van de uitkomsten van de 1e fase  van het onderzoek geadviseerd om vervolgonderzoek uit te voeren. Wij starten daarom direct in november 2018 met de uitvoering van de volgende fase van het onderzoek. Hierbij wordt onderzoek uitgevoerd op plekken waar de toetsingswaarden worden overschreden. Het doel is om de omvang van dit gebied in alle windrichtingen nauwkeuriger in beeld te brengen. Begin 2019 worden hier de resultaten van verwacht.

Moestuinonderzoek

Omdat in de omgeving van het moestuincomplex aan de Sluisdijk GenX en PFOA is aangetroffen is uit voorzorg  in opdracht van gemeente Helmond  een moestuinonderzoek opgestart. Dit onderzoek is vooruitlopend op fase 2 in september opgestart.  Hierbij wordt gekeken of er GenX en PFOA wordt aangetroffen in de bodem, de gewassen en het water waarmee de tuintjes besproeid worden. De resultaten worden begin 2019 verwacht. Samenwerking Vanaf het moment dat de stof gevonden is in Helmond is een nauwe samenwerking opgezet met de betrokken waterschappen, Ministerie van I&W, de NVWA, het RIVM, Rijkswaterstaat, de Provincies Noord-Brabant en Zuid Holland, Waterschappen, de betrokken Omgevingsdiensten, GGD Brabant-Zuidoost, drinkwaterbedrijven in Noord-Brabant en Zuid-Holland en de DCMR (Milieudienst Rijnmond). We delen beschikbare resultaten en stemmen af. (Inter)nationale ontwikkelingen volgen en bespreken we. Kortom: we handelen in dit dossier daadwerkelijk als één overheid, waarbij de specifieke situatie in Helmond een telkens terugkerend thema van gesprek is.

Veel gestelde vragen

Wilt u meer weten welke stappen de gemeente Helmond heeft ondernomen, of wilt u meer weten over de stof GenX? Bekijk hier dan de antwoorden op veelgestelde vragen.

Meer informatie