Facturen aanleveren

Voor een snelle betaling van facturen wijzen wij onze leveranciers graag op onze richtlijnen voor het aanleveren van facturen.

Wij waarderen de samenwerking met onze leveranciers. Voor een snelle betaling van facturen, vragen wij uw facturen volledig en digitaal aan te leveren. Op deze pagina vindt u de benodigde informatie hiervoor.

Welke informatie hebben wij nodig

De volgende informatie is voor ons noodzakelijk om uw factuur goed te kunnen verwerken.

 1. Zorg dat uw factuur de juiste en volledige informatie bevat

  A. Factuurvereisten volgens de Belastingdienst:
 • Adresseer uw factuur aan: Gemeente Helmond, Postbus 950, 5700 AZ Helmond
 • Vermeld op uw factuur ons vestigingsadres: Weg op den Heuvel 35, 5701 NV Helmond
 • Vermeld duidelijk de kenmerken voor de opdracht, namelijk:  - Referentie - Naam opdracht / project - Besteller
 • Datum factuur
 • Uw factuurnummer
 • Uw naam (juridische naam, handelsnaam mag ook als deze in combinatie met het adres en woonplaats bij de KvK is geregistreerd.) Bij fiscale eenheden is het gebruikelijk dat de naam van het onderdeel dat de prestatie levert op de factuur staat
 • Uw adresgegevens waar de onderneming feitelijk is gevestigd. Let op, vermelding van alleen een postbusnummer is niet voldoende
 • Uw btw-nummer en KvK-nummer
 • Uw bank-/gironummer en de benodigde IBAN- en BIC-gegevens
 • Datum waarop de goederen of diensten zijn geleverd, of de datum van een vooruitbetaling
 • Hoeveelheid, prijs, omvang en aard van de geleverde goederen en/of verrichtte diensten
 • Totaalbedrag dat u in rekening brengt, exclusief btw. Bij prestaties met verschillende btw-tarieven a.u.b. aparte bedragen vermelden. Neem daarbij de eenheidsprijs op, als dit van toepassing is
 • Toegepast btw-tarief en btw-bedrag, gesplitst per btw-tarief.
 • Wanneer de gemeente tot voldoening van de belasting is gehouden, dan op de factuur de vermelding ‘btw verlegd’ aangeven
 • Het btw-identificatienummer in de gevallen dat de gemeente Helmond een prestatie afneemt waarvoor de gemeente Helmond de belasting moet voldoen. Btw-nummer van onze gemeente: NL001600291B01

  B. Aanvullende factuurvereisten voor de Gemeente Helmond:
 • Op uw factuur dient u het inkoopordernummer op te nemen in het orderreferentieveld. In dit veld plakt u het exacte nummer, deze kunt kopiëren van de opdrachtbrief die is verstrekt door de betreffende besteller van onze gemeente.

 1. Verzendwijze facturen

Let op, een factuur die op een ander e-mailadres wordt ontvangen kan niet als een originele factuur worden gezien en wordt daarom niet in behandeling genomen. Voor declaraties geldt: stuur uw declaratie na goedkeuring van de Directie op het werk binnen vier weken digitaal en als pdf-bestand naar facturen@helmond.nl.

Als betalingstermijn hanteren wij uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur.

Vragen?

Heeft u een vraag over uw factuur? Dan kunt u contact opnemen met onze financiële administratie via telefoonnummer 14 0492 (geen kengetal ervoor gebruiken). De financiële administratie is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.

Uw Reactie
Uw Reactie