Brochure Blijverslening

De inwoners van Nederland en ook van Helmond, worden steeds ouder. Daarnaast wil onze overheid mensen ook stimuleren om zo lang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Niet alleen de overheid wil dit graag, maar de meeste ouderen willen ook graag zelfstandig blijven. Maar dit moet wel verantwoord blijven.

Wanneer dit om acute medisch redenen lastig wordt, kan vaak een beroep op de WMO gedaan worden om de woning aan te passen. U kunt ook, vooruitlopend op een zorgvraag in de toekomst, uw huidige woning al in meer of mindere mate geschikt maken om er ook op latere leeftijd nog te kunnen blijven wonen.

De Blijverslening biedt de mogelijkheid om tegen een aantrekkelijk rentepercentage geld te lenen om deze aanpassingen te kunnen betalen.

Wie kan een Blijverslening aanvragen

 • U kunt een Blijverslening aanvragen, indien u of uw eventuele partner jonger bent dan 76 jaar.
 • Zowel bewoners van huurwoningen als van koopwoningen komen in aanmerking voor deze Blijverslening. Bewoners van huurwoningen moeten bij aanvraag wel over een verklaring van de verhuurder beschikken, dat deze akkoord is met de aanpassingen aan de woning.

Kenmerken Blijverslening

 • De maximale hoogte van de Blijverslening bedraagt €10.000,00, het minimum bedrag is €2500,00. De lening wordt verstrekt als consumptief krediet en dus niet in de vorm van een hypotheek.
 • De looptijd van de lening bedraagt 120 maanden.
 • Voor de lening bent u geen afsluitkosten verschuldigd.
 • De rente wordt vastgesteld op het moment dat de aanvraag bij SVn binnen is en staat de hele looptijd vast. De Blijverslening kent een gunstige rente en voorwaarden.
 • Op het moment dat u de lening bij de gemeente aanvraagt, mogen de werkzaamheden nog niet begonnen zijn.
 • De lening is een maandannuïteitenlening waarbij u tijdens de gehele looptijd van de lening hetzelfde maandbedrag betaalt en een vast rentepercentage geldt. Het maandbedrag bestaat uit een rente en een aflossingsdeel. Aan het einde van de looptijd is de lening geheel afgelost. U weet dus vooraf waar u gedurende de gehele looptijd van de lening aan toe bent.
 • Bij verkoop van uw woning mag u de Blijverslening aflossen, maar de lening mag ook door blijven lopen. Het is niet mogelijk dat de koper van uw woning uw Blijverslening overneemt.
 • De Blijverslening kan altijd geheel of gedeeltelijk boetevrij afgelost worden, met een minimum van € 250,-.
 • Het bedrag dat u wilt lenen wordt niet rechtstreeks aan u uitbetaald. Om te waarborgen dat de te treffen maatregelen ook daadwerkelijk worden uitgevoerd, wordt het geleende bedrag onder inhouding van de eventuele kosten van SVn in een bouwkrediet gestort. Facturen van de aannemer of installateur die het project voor u uitvoeren dient u, samen met het SVn declaratieformulier, bij uw gemeente in. Na akkoord van de gemeente betaalt SVn de gemaakte kosten rechtstreeks aan deze bedrijven uit.
 • De gemeente zal alleen declaraties goedkeuren van werkzaamheden die, op het moment van aanvragen van de lening bij de gemeente nog niet zijn aangevangen.
 • Zodra voor u een bouwkrediet is geopend gaat u rente en aflossing betalen. Over een tegoed op uw bouwkrediet ontvangt u van ons een rentevergoeding. Deze is even hoog als de rente die u betaalt voor uw lening.

Advies

 • Wanneer u niet goed weet welke aanpassingen voor u het meest geschikt zijn, dan kunt u gratis advies inwinnen bij een ergotherapeut van Zorg en Ondersteuning. U kunt hiervoor een afspraak maken via het centrale telefoonnummer van de gemeente Helmond 14 0492.
 • Ook voor andere vragen over de Blijverslening kunt u bellen met dit telefoonnummer.

Waar is het aanvraagformulier te verkrijgen?

 • U kunt het aanvraagformulier ophalen bij het Huis voor de Stad: Weg op Den Heuvel 35, 5701 NV Helmond.
 • Het volledig ingevulde aanvraagformulier stuurt u op naar de gemeente Helmond.

Voor welke aanpassingen kan ik een Blijverslening aanvragen:

Bouwkundige aanpassingen

 • Slaapkamer + badkamer op de begane grond
 • Badkamer gelijkvloers  met slaapkamer
 • Geschikt maken van de badkamer voor verzorging
 • Verstelbaar keukenblok
 • Inductie koken i.p.v. gas of elektra
 • Verbreden deuren
 • Aanbrengen traplift
 • Automatische opener garage
 • Automatische raamopener voor hoog klep-, val- of uitzetraam  (met afstandsbediening)
 • Gemotoriseerde (rol)gordijnen met afstandsbediening
 • Extra lichtpunt (optioneel met sensor) voor looppadverlichting  's nachts naar toilet*
 • Hang- en sluitwerk conform politiekeurmerk
 • Voldoende wandcontactdozen op bereikbare plaatsen
 • Optische rookmelder op slaapverdieping (op lichtnet)
 • Koolmonoxidemelder
 • Gasmelder
 • Gasafsluiter
 • Waterdetector
 • Teruggebogen deurklinken
 • Drempels  weg of verlagen
 • Vervangen voordeur met dorpel en driepuntsluiting met comfortslot
 • Deurbel met geluidsversterking / lichtsignaal
 • Wandbeugel bij deur (binnenzijde)
 • Wandbeugel bij de deur (buitenzijde)
 • Toegangspad opgehoogd of hellingbaan om niveauverschillente compenseren
 • Stalen drempeloploop voor oplossen hoogteverschil (buiten)
 • Buitenlamp (optioneel bewegingsmelder of schemerschakelaar)
 • Verlicht huisnummer zonder extra stroomaansluiting
 • Elektronisch slot per stuk Sleutelkluisje voor thuiszorg
 • Tweede trapleuning
 • Beugel aan of vlak naast spil van de trap
 • Trapleuning verlengen
 • Lichtpunt met hotelschakelaar in trapgat
 • Infreezen antislip randen in traptreden
 • Verwijderen oude tegels en antisliptegels aanbrengen
 • Anti-sliplaag op bestaande tegels
 • Beugels naast de douche
 • Opklapbaar douchezitje met armleggers
 • Thermostatische badmengkraan
 • Thermostatische douchemengkraan
 • Verdiepen douchevloer in verband met afwatering (bij cabine)
 • Bad vervangen door douche inclusief leiding- en tegelwerk
 • Tweede toilet realiseren in bestaande doucheruimte
 • Toilet op verdieping
 • Verhoogde toiletpot plaatsen (> 46 cm)
 • Opklapbare beugel aanbrengen naast het toilet
 • Geschikt maken/vergroten  badkamer voor verzorging
 • TL-verlichting boven kookplaat en/of aanrecht
 • Eénhendelmengkraan keuken
 • Inloopdouche aanbrengen

Domotica Aanpassingen

Apparaten aan informatiesystemen koppelen

 • Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's
 • Voorprogrammeren van oven, koffiezetapparaat, magnetron etc.
 • Temperatuursensors bedienen de verwarming / airconditioning per plaats al naargelang het uur van de dag en de aanwezigheid van personen en of dieren
 • Openen van deuren via mobiele telefoon
 • Verwarming automatisch op nachtstand bij verlaten woning
 • De ramen automatisch laten sluiten (na ingestelde tijd, afstandsbediening, temperatuur enz.)
 • Parlofonie met camera en beeldscherm die doorschakelt naar de gsm
 • Inbraakalarm per telefoon of SMS naar bewakingscentrale of politie
 • Bewakingscamera's voor particulier gebruik
 • Waterkranen die openen bij nabijheid van handen en sluiten bij wegtrekken ervan
 • Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril als de gebruiker is opgestaan
 • Digitaal spiekoog
 • Draadloze video-deurintercom
 • Automatisch doorspoelen van waterkranen ter voorkoming van legionellabesmetting
 • Ramen automatisch laten openen bij CO-alarm
 • Temperatuursensors bedienen de verwarming / airconditioning/zonneschermen/rolluiken

Verlichting

 • Sensoren ontsteken de verlichting als een persoon in de buurt komt en doven ze als er niemand meer is
 • Elektronische dimmers om de sterkte van de verlichting aan te passen aan de behoefte
 • Eén schakelaar voor  alle verlichting bij naar bed gaan of weggaan

Beveiliging

 • Het openen en sluiten van sloten door personen met de gepaste sleutel, bijvoorbeeld met een speciale tag
 • Brand of rookalarm met geluid of telefoon naar brandweer of bewakingscentrale of in werking stellen van sprinkler op basis van rookmelders
 • Bewakingscamera's voor particulier gebruik

Telecommunicatie

 • Vlakke wandschermen waarop televisie, video, dvd, internet, computer, videoconferentie te zien zijn
 • Audio: geluidsboxen waarop radio, televisie, video, dvd, internet, computer, videoconferentie, telefoon te horen zijn
 • Koppeling van het domotica systeem aan het internet
 • GPS verbinden aan een persoon met een functiestoornis
Uw Reactie
Uw Reactie