• Stad
  • Nieuws
  • 2022
  • September
  • Structurele voortzetting samenwerking tegen criminaliteit op bedrijventerrein Hoogeind

Structurele voortzetting samenwerking tegen criminaliteit op bedrijventerrein Hoogeind

Woensdag 7 september 2022

Twee jaar geleden startten we met het Openbaar Ministerie (OM) en Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) een pilot waarbij vastgoedeigenaren gevraagd werden om met hun huurders nieuwe huurovereenkomsten af te sluiten. Hierin staat onder meer dat het pand gecontroleerd wordt door de verhuurder en de mogelijkheid voor het opleggen van boetes. Dit maakt het minder aantrekkelijk voor criminelen om deze bedrijfsruimtes te huren, beschermt verhuurders beter en voorkomt illegale situaties. Inmiddels zijn er 111 nieuwe standaardhuurovereenkomsten afgesloten op Hoogeind. Omdat dit effect lijkt te hebben en er nog groei van het aantal deelnemers mogelijk is, besloten de partijen op 7 september 2022 om de samenwerking structureel voort te zetten.

De werkwijze wordt nu structureel ondergebracht binnen het ‘Keurmerk Veilig Ondernemen’ (KVO). Burgemeester Blanksma: “We hebben veel vertrouwen in deze unieke samenwerkingsvorm, waardoor  we blijvend samen kunnen optrekken om (drugs)criminaliteit te voorkomen en onze bedrijventerreinen veilig en aantrekkelijk te houden.

Criminaliteit voorkomen door inzet nieuwe huurovereenkomsten

In april 2021 werden de eerste 25 nieuwe huurovereenkomsten afgesloten. Dat gebeurt op natuurlijke momenten, bijvoorbeeld bij nieuwe huurders of bij de verkoop van een pand. Inmiddels zijn 111 standaard huurovereenkomsten afgesloten en is er nog steeds vraag  naar de nieuwe huurovereenkomsten.

Gertjan Arts voorzitter van SBH “Door gebruik te maken van deze overeenkomsten hebben vastgoedeigenaren meer grip op het gebruik van hun vastgoed. We zien dat het werkt. Sommige huurders vertrokken na de komst van de vernieuwde overeenkomsten, anderen wilden toch geen overeenkomst aangaan. Hierdoor is mogelijke (drugs)criminaliteit voorkomen.”

Gedurende de pilotperiode werden verschillende controles uitgevoerd. Buiten enkele milieuovertredingen zijn er geen strafbare feiten geconstateerd onder de deelnemers. Naarmate de groep deelnemers aan de pilot groter wordt, wordt een kleiner deel van het bedrijventerrein - waar nog niet met de standaard overeenkomsten wordt gewerkt - zichtbaarder. Ook dit kan huurders met slechte bedoelingen afschrikken. Vastgoedeigenaren die nog niet meedoen met de aanpak, kunnen contact op nemen met Stichting Bedrijventerreinen Helmond.

Minder streng als tóch criminaliteit wordt aangetroffen

De vastgoedeigenaren voeren zelf fysieke controles in hun panden uit. Daarvoor is een protocol opgesteld door politie, OM en gemeente. Als aan alle voorwaarden is voldaan, maar alsnog bijvoorbeeld een hennepkwekerij en/of XTC laboratorium wordt aangetroffen, betrekt het OM bij de vervolgingsbeslissing of aan alle voorwaarden is voldaan. De burgemeester neemt de (al dan niet) deelname aan de samenwerking ook mee in de beslissing bij het sluiten van het pand. Dit blijft altijd maatwerk en afhankelijk van de feiten en omstandigheden. Marc Beurskens Officier van Justitie “Als een eigenaar meedoet aan de pilot en aantoonbaar alles heeft gedaan om criminaliteit te voorkomen, Dan betrekken we dat gegeven bij de juridische beoordeling en bij de vervolgingsbeslissing.”

Voorbeeld voor andere regio’s

De werkwijze wordt in Brabant, Zeeland en inmiddels ook daarbuiten gezien als goed voorbeeld. Inmiddels zijn in andere gemeenten – naar voorbeeld van deze pilot – soortgelijke initiatieven ontstaan.

Uw Reactie
Uw Reactie