Nieuws

 • Aannemers en gemeente Helmond tekenen contract voor de bouw van de MFSA De Braak

  donderdag 12 januari 2023
  Sportpark De Braak ondergaat de komende jaren een grote metamorfose. De handtekeningen van de aannemers en de gemeente Helmond onder de aannemingsovereenkomst is de start van de realisatie van de MFSA (MultiFunctionele SportAccomodatie) De Braak.

 • Werkzaamheden voor een gezond bos in de Stiphoutse bossen

  maandag 2 januari 2023
  In het zuiden van de Stiphoutse bossen, rond de weg Molenven en ten zuiden van de Gerwenseweg, vindt komende periode een dunning plaats. Minder gezonde bomen worden gekapt om de meer vitale en waardevolle bomen de ruimte te geven om te groeien. De werkzaamheden vinden plaats in het eerste kwartaal van 2023. Tijdens de uitvoering van de werkzaamheden hangt ter plekke informatie om bezoekers te informeren. Daarbij staat ook het dringende verzoek om veiligheid in acht te nemen en goed op te letten.

 • Gemeente, woningcorporaties en huurders willen snel meer betaalbare huurwoningen

  woensdag 21 december 2022
  In onze gemeente moeten meer betaalbare huurwoningen komen. Dat is één van de onderwerpen die wij met de woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties hebben afgesproken. Daarnaast gaan woningcorporaties ook ruim 300 middeldure huurwoningen realiseren. De nieuwe woningen moeten allemaal bovendien duurzaam worden gebouwd.

 • Onderhoud aan boomlanen Warande

  vrijdag 4 november 2022
  Dit najaar voeren we onderhoud uit aan de oude eikenlanen in de Warande, om de eiken zo lang mogelijk gezond te laten blijven en zo de cultuurhistorie van het gebied te behouden. De laanbomen in de Warande staan in het bos en hebben daardoor veel concurrentie van aangrenzende bomen. Om de oude eiken meer licht en ruimte te geven worden andere bomen in het bos gekapt. Hiermee behouden we ca. 700 oude cultuurhistorische laanbomen en deze krijgen zo alle kans om hun plek in de lanen nog vele jaren te behouden. De kapwerkzaamheden starten in november.

 • Concept gebiedsvisie Stiphout gereed

  donderdag 3 november 2022
  Op woensdag 2 november is aan zo’n 240 Stiphoutenaren de concept gebiedsvisie voor Stiphout gepresenteerd. Wethouder Gaby van den Waardenburg opende de avond en zei onder meer het volgende: “Vele Stiphoutenaren hebben samen met de gemeente Helmond een stip op de horizon gezet. Die stip is hard nodig want er gebeurt veel in Stiphout. De gemeente heeft geluisterd naar Stiphout en vastgelegd in deze visie wat we samen belangrijk vinden. De grote betrokkenheid van de Stiphoutenaren geeft vertrouwen dat de visie helpt om eenduidig richting te geven aan ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst waar de inwoners achter staan.”

Uw Reactie
Uw Reactie