2022

 • Gemeente, woningcorporaties en huurders willen snel meer betaalbare huurwoningen

  woensdag 21 december 2022
  In onze gemeente moeten meer betaalbare huurwoningen komen. Dat is één van de onderwerpen die wij met de woningcorporaties en huurdersbelangenorganisaties hebben afgesproken. Daarnaast gaan woningcorporaties ook ruim 300 middeldure huurwoningen realiseren. De nieuwe woningen moeten allemaal bovendien duurzaam worden gebouwd.

 • Onderhoud aan boomlanen Warande

  vrijdag 4 november 2022
  Dit najaar voeren we onderhoud uit aan de oude eikenlanen in de Warande, om de eiken zo lang mogelijk gezond te laten blijven en zo de cultuurhistorie van het gebied te behouden. De laanbomen in de Warande staan in het bos en hebben daardoor veel concurrentie van aangrenzende bomen. Om de oude eiken meer licht en ruimte te geven worden andere bomen in het bos gekapt. Hiermee behouden we ca. 700 oude cultuurhistorische laanbomen en deze krijgen zo alle kans om hun plek in de lanen nog vele jaren te behouden. De kapwerkzaamheden starten in november.

 • Concept gebiedsvisie Stiphout gereed

  donderdag 3 november 2022
  Op woensdag 2 november is aan zo’n 240 Stiphoutenaren de concept gebiedsvisie voor Stiphout gepresenteerd. Wethouder Gaby van den Waardenburg opende de avond en zei onder meer het volgende: “Vele Stiphoutenaren hebben samen met de gemeente Helmond een stip op de horizon gezet. Die stip is hard nodig want er gebeurt veel in Stiphout. De gemeente heeft geluisterd naar Stiphout en vastgelegd in deze visie wat we samen belangrijk vinden. De grote betrokkenheid van de Stiphoutenaren geeft vertrouwen dat de visie helpt om eenduidig richting te geven aan ruimtelijke ontwikkelingen in de toekomst waar de inwoners achter staan.”

 • Betaald voetbal in Helmond: samen verantwoordelijk voor een veilig verloop

  woensdag 2 november 2022
  Voetbalwedstrijden laten verlopen in een sportieve en veilige sfeer. Dat is de doelstelling van het Convenant Betaald Voetbal 2022 dat woensdag 2 november is ondertekend. Dat gebeurde door Helmond Sport, Supportersvereniging Helmond Sport, de gemeente Helmond, de politie-eenheid Oost-Brabant en het Openbaar Ministerie Oost-Brabant.

 • Structurele voortzetting samenwerking tegen criminaliteit op bedrijventerrein Hoogeind

  woensdag 7 september 2022
  Twee jaar geleden startten we met het Openbaar Ministerie (OM) en Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) een pilot waarbij vastgoedeigenaren gevraagd werden om met hun huurders nieuwe huurovereenkomsten af te sluiten. Hierin staat onder meer dat het pand gecontroleerd wordt door de verhuurder en de mogelijkheid voor het opleggen van boetes. Dit maakt het minder aantrekkelijk voor criminelen om deze bedrijfsruimtes te huren, beschermt verhuurders beter en voorkomt illegale situaties. Inmiddels zijn er 111 nieuwe standaardhuurovereenkomsten afgesloten op Hoogeind. Omdat dit effect lijkt te hebben en er nog groei van het aantal deelnemers mogelijk is, besloten de partijen op 7 september 2022 om de samenwerking structureel voort te zetten.

Uw Reactie
Uw Reactie