Bouwinitiatief indienen

Past uw bouwplan of het gewenste gebruik niet in het omgevingsplan (voorheen: bestemmingsplan? Dan kunt u een conceptverzoek indienen bij het Omgevingsloket om te kijken of we willen meewerken aan uw plannen. We bekijken of uw plan programmatisch én ruimtelijk wenselijk is en of het maatschappelijk haalbaar is.

Wanneer doe ik een conceptverzoek?

Dat doet u als u nog geen omgevingsvergunning wilt aanvragen, maar al wel uw initiatief of onderdelen hiervan, wilt laten toetsen op wenselijkheid en haalbaarheid. U kunt bijvoorbeeld vragen om een bestemmingsplantoets, een verkeerstoets en/of een welstandstoets (deze toetst de criteria voor ruimtelijke kwaliteit).

Let op: een positieve reactie van ons op uw conceptverzoek, betekent nog niet dat u uw plan direct kunt uitvoeren. Het geeft aan dat uw initiatief past bij de ambities en doelen voor onze stad en dat we in principe mee willen werken aan uw plan. Het kan nodig zijn om aanvullende onderzoeken te doen en bijna altijd moet er een definitieve vergunningaanvraag ingediend worden.

Dien hier een conceptverzoek in bij het Omgevingsloket.

Meer informatie

• Op het Omgevingsloket vindt u het omgevingsplan (voorheen: de bestemmingsplannen). Hierin is vastgelegd wat wel en niet mag op een bepaald adres. Bekijk de regels bij het Omgevingsloket

• Op het Omgevingsloket kunt u een vergunningcheck doen om te kijken of u een vergunning nodig hebt. Op het Omgevingsloket vindt u ook meer informatie over het indienen van een aanvraag, en welke stappen hiervoor nodig zijn.

• Op de website van de Rijksoverheid staat uitgebreid omschreven wat er komt kijken bij het aanvragen van een vergunning. 

Kosten

Aan het indienen van een conceptverzoek zijn kosten verbonden. Die zijn opgenomen in de Legesverordening van de gemeente (onder artikel 2.4 Omgevingsoverleg)

Vragen?

Neemt u dan contact op met Team Vergunningen via onze contact-pagina of via omgevingsvergunningen@helmond.nl

 

 

 

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie