Bouwinitiatief indienen

Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan (of omgevingsplan na de invoering van de Omgevingswet)? Dan kijken wij of er wel of niet meegewerkt kan worden aan uw plan. En naar de wijziging of afwijking van het bestemmingsplan. We bekijken of uw plan programmatisch én ruimtelijk wenselijk is en of het maatschappelijk haalbaar is.

Informatie over (ver)bouwen

Wilt u (ver)bouwen en bent u op zoek naar meer informatie? 

  • Op de website van Ruimtelijke plannen vindt u bestemmingsplannen. In een bestemmingsplan is vastgelegd wat wel en niet mag op een bepaald adres.
  • Op het Omgevingsloket online kunt u een vergunningscheck doen om te kijken of u een vergunning nodig hebt. Voor sommige bouwwerken is namelijk geen vergunning meer nodig. De aanvraag kunt u in dat geval ook direct op de website Omgevingsloket Online indienen.
  • Op de website van de Rijksoverheid staat uitgebreid omschreven wat er komt kijken bij het aanvragen van een vergunning.

Regels rondom verbouwen kunnen complex zijn. U kunt er daarom voor kiezen om een adviesbureau, aannemer of architect in te schakelen. U kunt natuurlijk ook direct een aanvraag of conceptaanvraag indienen via het Omgevingsloket online. Een conceptaanvraag doet u om een plan te laten toetsen op haalbaarheid.

Wanneer doe ik een conceptaanvraag?

Dat doet u als u nog geen omgevingsvergunning wilt aanvragen, maar al wel één of meer onderdelen van uw aanvraag wilt laten toetsen op haalbaarheid. 

U kunt bijvoorbeeld vragen om een bestemmingsplantoets, een verkeerstoets en/of een welstandstoets (deze toetst de criteria voor ruimtelijke kwaliteit).

Met een conceptaanvraag hebt u nog geen toestemming uw bouwplan uit te voeren.

De kosten van een conceptaanvraag zijn € 300,-.

Bouwinitiatief

Past uw bouwplan niet in het bestemmingsplan (of omgevingsplan na de invoering van de Omgevingswet)? Dan kijken wij of er wel of niet meegewerkt kan worden aan uw plan. En naar de wijziging of afwijking van het bestemmingsplan. We bekijken of uw plan programmatisch én ruimtelijk wenselijk is en of het maatschappelijk haalbaar is.

Hoe laat ik een bouwinitiatief toetsen door de gemeente Helmond?

 

U dient uw plan, inclusief tekeningen, rechtstreeks in bij de gemeente Helmond,  voorafgaand aan de formele procedure. Het team vergunningen heeft de coördinatie van deze bouwinitiatieven. U doet dit via het onderstaande e-formulier.

Kosten

Het eerste oriënterende gesprek is kosteloos. Het in behandeling nemen van een bouwinitiatief kost € 750,-.

Adressen

Team Vergunningen
Bezoekadres:
Weg op den Heuvel 35
5701 NV Helmond
Postadres:
Postbus 950
5700 AZ Helmond
omgevingsvergunningen@helmond.nl

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie