Huis- en bedrijfsafval

Boa’s treden op tegen verkeerd aangeboden huis- en bedrijfsafval (Paragraaf 3 en 4 Afvalstoffenverordening Helmond 2011). Wie huis- of bedrijfsafval verkeerd aanbiedt, kan een boete krijgen. Alleen inwoners van Helmond mogen in Helmond huis- of bedrijfsafval aanbieden ter inzameling. Boa’s van de gemeente Helmond controleren of u uw huis -of bedrijfsafval op de juiste manier aanbiedt. Zij mogen vuilzakken openmaken, controleren, hier adresgegevens uithalen en meenemen. Bekijk de pagina Afval en milieuvoor meer informatie. 

Boetebedragen

Op alle restafvalcontainers in de gemeente Helmond zit een sticker. Hierop staat dat afval naast de container een boete oplevert. Biedt u uw huis of bedrijfsvuil verkeerd aan? Dan kunt u een boete van 100 euro krijgen. Let op, dit bedrag is exclusief 9 euro administratiekosten. Deze boete krijgt u via het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB).

Oneens met de rekening

Bij een boete kunt u in bezwaar gaan bij het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB). Op de website van het CJIB en in uw beschikking staat hoe de bezwaarprocedure verloopt. Deze procedure loopt niet via de gemeente.

Uw Reactie
Uw Reactie