• Home
 • Groene daken, subsidie

Groene daken, subsidie

De gemeente Helmond geeft subsidie voor de aanleg van groene daken. Dit zijn daken die zijn voorzien van speciale beplanting, meestal in de vorm van geprepareerde zoden of kant-en-klare systemen die bestaan uit mossen, vetplanten (sedum), kruiden en grassen. Groene daken zijn goed voor het milieu, ze zorgen voor een betere opvang van regenwater én ze leveren kostenbesparingen op.

Voorwaarden

Inwoners, bedrijven en instellingen komen in aanmerking voor deze subsidie als:

 • het gebouw waarop het groene dak wordt aangelegd in Helmond staat en is aangesloten op het riool
 • het een bestaand bouwwerk betreft. Het aanleggen van een groen dak op nieuwbouw komt niet in aanmerking voor subsidie
 • het groene dak zo wordt aangelegd dat er significant minder regenwater naar het riool stroomt
 • het groene dak minimaal 10 m² groot is
 • de eigenaar van het gebouw toestemming geeft voor de aanleg
 • de subsidie wordt aangevraagd vóórdat het groene dak wordt aangelegd
 • de dakconstructie geschikt is voor de aanleg van een groen dak. De dakconstructie moet op het extra gewicht van een groen dak berekend zijn. U kunt vooraf een draagkrachtbeoordeling uit laten voeren door een bouwkundig adviseur. Als blijkt dat de (dak)constructie aangepast moet worden, heeft u hiervoor een omgevingsvergunning nodig.
 • Subsidie is mogelijk tot een bedrag van € 2.750,- . Dit betreft dan een dak tot 100m2. In uitzonderlijke situaties kan hiervan worden afgeweken. Neem voor vragen hierover contact met ons op.

De voorwaarden voor subsidie staan uitgebreid omschreven in de regeling.

Aanpak

Bepaal hoe en waar u een groen dak wilt aanleggen, deze informatie heeft u nodig om subsidie aan te vragen:

 • Hoeveel vierkante meter gaat u aanleggen?
 • Legt u het zelf aan of laat u het leggen door een gespecialiseerd bedrijf?
 • Wat zijn de kosten? Vraag voor aanvraag van de subsidie een offerte op bij een leverancier.

Digitaal aanvragen

U kunt de subsidie digitaal aanvragen via onderstaande knop 'online regelen'.

Onder bepaalde voorwaarden kan uw deel van de investering voor uw groene dak gefinancierd worden via de gemeentelijke duurzaamheidslening. Meer informatie hierover vindt u bij het gerelateerde product 'Duurzaamheidslening' onderaan de pagina.

Aanvulling via waterschap Aa en Maas

De groene daken subsidie kan worden aangevuld met een bijdrage van waterschap Aa en Maas in het kader van de stimuleringsregeling Klimaatactief bebouwd gebied 2016-2021. Ga naar de website van waterschap Aa en Maas voor meer informatie over deze regeling.

Het waterschap vergoedt 30% van de kosten tot een maximum van € 5.000. In de regeling van het waterschap staat dat samenwerken verplicht is. U voldoet aan deze voorwaarde als u gelijktijdig gebruik maakt van de subsidieregeling van de gemeente.

Online regelen

Kosten

De gemeente Helmond vergoedt 50% van de aanlegkosten, tot een maximum van €25,- per vierkante meter groen dak. Een eventuele bouwkundige inspectie wordt vergoed tot €250,-. De overige kosten betaalt u zelf. Er is jaarlijks een beperkt budget beschikbaar. 

Termijn

We beoordelen uw aanvraag zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken. In bijzondere situaties kunnen we dit met 2 weken verlengen. Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

U ontvangt schriftelijk bericht van ons besluit. In deze brief staat of de subsidie wordt verleend en wat de eventuele aanvullende voorwaarden zijn. Als we uw aanvraag goedkeuren, ontvangt u op korte termijn het volledige subsidiebedrag op uw bankrekening. We controleren of het groene dak ook daadwerkelijk is aangelegd en of de subsidie rechtmatig is besteed.

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie