• Ondernemer
  • Bedrijfsafvalwater lozen en bedrijfsafval

Bedrijfsafvalwater lozen en bedrijfsafval

Als u bedrijfsafvalwater wilt lozen op de gemeentelijke riolering, moet u dit melden. Soms is een melding genoeg, voor andere lozingen heeft u een vergunning nodig. De gemeente zamelt geen bedrijfsafval in. Bedrijven en instellingen zijn daar zelf verantwoordelijk voor.

Wilt u bedrijfsafval kwijt? Bedrijven en instellingen zijn zelf verantwoordelijk voor de inzameling hiervan. U kunt een contract afsluiten met een gemeentelijk, regionaal of particulier inzamelbedrijf.

Voorwaarden

De eisen die aan de lozing zijn gesteld, verschillen per type bedrijf of inrichting.

Aanpak

Weet u niet zeker of u een melding moet doen of een vergunning moet aanvragen? Dit kunt u zien via het digitale formulier van de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM). Blijkt na invullen van de AIM dat u een melding moet doen? Dan kunt u die meteen digitaal indienen. U kunt ook onderstaand schriftelijk meldingsformulier invullen en opsturen naar onderstaand adres.

U heeft verder nodig:

  • Een rioleringstekening
  • Een plattegrond
  • Een doorsneetekening
  • Rapporten van het nader- en saneringsonderzoek
  • Analyseresultaten

Soms heeft u een omgevingsvergunning nodig. U kunt deze direct aanvragen via het Omgevingsloket online (OLO).

Formulieren

Bezwaar en beroep

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift, dan kunt u beroep aantekenen bij de rechtbank.

Adressen

SRE Milieudienst Zuid Koninginnewal 2 Postbus 950 5700 AZ Helmond (0492) 58 70 60 SRE Milieudienst

Gerelateerde producten

Uw Reactie
Uw Reactie