• Inwoner
  • Resultaten enquête duurzame energieopwekking en plan Solarcentury

Resultaten enquête duurzame energieopwekking en plan Solarcentury

Er wordt gesproken over plannen voor een zonneweide in Stiphout. Het college van burgemeester en wethouders (B&W) vindt draagvlak onder de bewoners belangrijk. Daarom heeft het college van B&W besloten een enquête te houden. De bedoeling hiervan is om te begrijpen hoe de Helmondse inwoners aankijken tegen de manier waarop we anders met onze energievoorziening kunnen omgaan. Duurzamer dus. En hoe de inwoners uit Helmond daar zelf een rol in kunnen en willen spelen.

Plan Solarcentury

Ook waren er meer specifieke vragen die gaan over een zonneweide in Stiphout. Omdat het bedrijf Solarcentury in Stiphout graag een zonneweide wil aanleggen. Daarover heeft het college van B&W nog niet besloten of dat door mag gaan. De vergunningaanvraag is nog niet compleet. Wanneer deze wel compleet is, gaan het college en de raad dit beoordelen. We verwachten dat we hierover voor de zomer meer nieuws hebben.

Meer informatie

Uw Reactie
Uw Reactie