Intensievere samenwerking met ondernemers bedrijventerreinen

Vrijdag 22 september 2023

Al meerdere jaren werken wij en Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) samen aan de toekomstbestendigheid van de Helmondse bedrijventerreinen. Beide partijen vinden het belangrijk dat Helmondse bedrijven nu en in de toekomst concurrerend kunnen functioneren in een omgeving die voldoet aan de behoeften van de ondernemer, werknemer en bezoeker. Op 20 september 2023 ondertekenden wethouder Martijn de Kort en voorzitter van SBH Gertjan Aarts een convenant om deze samenwerking te bekrachtigen.

Met het vastleggen van wederzijdse afspraken in een convenant is de onderlinge samenwerking toekomstbestendig geborgd. Wethouder Martijn de Kort: “We hebben vertrouwen in deze unieke samenwerking met de ondernemers op onze bedrijventerreinen en zien SBH dan ook al jaren als dé partner om zaken voor elkaar te krijgen. Diverse mooie projecten zijn al tot stand gekomen, maar veranderende (maatschappelijke) ontwikkelingen blijven verantwoordelijkheid vragen van zowel het bedrijfsleven als de overheid. Structureel samenwerken is daarom een must.”

Dat samenwerken voordelen oplevert is onder andere te merken aan de lage criminaliteitscijfers op de Helmondse bedrijventerreinen

Sinds de intensieve aandacht, korte publiek-private lijnen en een structurele gezamenlijke aanpak zijn de terreinen en het ondernemersklimaat merkbaar verbeterd, al blijft er natuurlijk altijd ruimte voor verbetering. Ook in de uitdaging om een klimaat -neutrale stad te zijn in 2030 staan er met het Smart Synergy Helmond programma vier grote en kansrijke (warmte- water en reststromen) projecten in de steigers. Een greep uit meerdere projecten die een win-win vormen voor zowel de ondernemer als de overheid.

Gertjan Arts voorzitter van SBH “Als SBH zetten we ons onder andere met dit soort projecten dagelijks in voor een aantrekkelijk ondernemersklimaat op onze bedrijventerreinen. We hebben veel actief betrokken ondernemers die bij verschillende projecten de schouders eronder zetten. Het is een bekend gezegde; alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. De gemeente is daarin een belangrijke partner voor ons. Helmondse ondernemers zijn vooral van het DOEN, daarom hebben we als SBH een inhoudelijk programma en voeren we ook echt uit waar mogelijk.”

Solide basis

De vier kernthema’s van SBH vormen de basis van een aantrekkelijk bedrijventerrein: veiligheid, energiebewust & duurzaam, huisvesting en werkgelegenheid. Binnen de achterban, zo’n 900 ondernemers, heerst veel collegialiteit, samenwerking en ondernemerschap. Dat zijn mooie pijlers voor de toekomst. Ambitie? De beste bedrijventerreinen van Nederland worden!

Uw Reactie
Uw Reactie