Nieuws

 • .

  Impact van corona op uw onderneming

  donderdag 27 mei 2021
  Het coronavirus heeft afgelopen jaar een grote invloed gehad op onze samenleving. De situatie heeft voor ondernemers ingrijpende en wisselende gevolgen. Een deel van de ondernemingen moest haar deuren een groot deel van het jaar gesloten houden. Anderen zagen hun omzet groeien. Tot slot zijn er ondernemingen die 'gewoon' konden doorgaan als voor de crisis.

 • Digitalisering en dataficering MKB: ondernemers in de regio aan zet met regionale subsidieregeling

  donderdag 25 maart 2021
  MKB-ondernemers in Zuidoost-Brabant kunnen vanaf 1 april 2021 een aanvraag indienen voor de Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. Met deze regeling kunnen ondernemers subsidie krijgen om bij een expert advies in te winnen over welke bedrijfsprocessen in hun bedrijf te digitaliseren zijn, hoe dit gedaan kan worden en wat dit oplevert. De subsidie bedraagt maximaal € 1.000 per ondernemer. Belangrijke voorwaarden zijn dat de ondernemer in de regio gevestigd is en dat de ondernemer zelf een bedrag inlegt dat minimaal even groot is als de aangevraagde subsidie.

 • .

  Noodfonds Corona tot eind juni verlengd

  donderdag 4 maart 2021
  De inschrijftermijn om aanspraak te maken op het noodfonds Corona is verlengd tot 30 juni 2020. We hebben het noodfonds opgericht voor Helmondse (sport)clubs, verenigingen en culturele en maatschappelijke organisaties die door coronamaatregelen in acute financiële moeilijkheden komen. Nu de maatregelen langdurig aanhouden geldt dat voor steeds meer organisaties. Om hen tegemoet te komen stelt de gemeente het noodfonds voor een langere tijd beschikbaar. Een organisatie kan ook in 2021 beroep doen op dit noodfonds.

 • Subsidie voor Smart Synergy Helmond is volgende stap in verduurzaming bedrijventerreinen

  woensdag 3 februari 2021
  Binnen het kernthema Energiebewust en duurzaam worden vier projecten uitgevoerd in samenwerking met Stichting InduSym. Deze projecten zijn gebundeld onder de vlag Smart Synergy Helmond.

 • .

  We bieden huurders van gemeentelijke panden huurkorting

  woensdag 13 januari 2021
  De corona-pandemie eist zijn tol. Tal van ondernemers zien hun inkomsten afnemen, waardoor het voor hen zwaar is om de kosten voor bijvoorbeeld huisvesting of personeel te blijven betalen. Wij zijn verhuurder van een aantal panden in de stad. Voor maatschappelijke en culturele instellingen en sportverenigingen is er eerder een noodfonds ingericht, hiermee kunnen zij aanspraak maken op financiële ondersteuning. Voor commerciële huurders van een pand van ons, wiens omzet in kwartaal 4, 2020 en in kwartaal 1, 2021 met minimaal 30% is gedaald ten opzichte van de periode voor corona, bieden wij een tijdelijke huurkorting aan van 50%.

Uw Reactie
Uw Reactie