September

  • Intensievere samenwerking met ondernemers bedrijventerreinen

    vrijdag 22 september 2023
    Al meerdere jaren werken wij en Stichting Bedrijventerreinen Helmond (SBH) samen aan de toekomstbestendigheid van de Helmondse bedrijventerreinen. Beide partijen vinden het belangrijk dat Helmondse bedrijven nu en in de toekomst concurrerend kunnen functioneren in een omgeving die voldoet aan de behoeften van de ondernemer, werknemer en bezoeker. Op 20 september 2023 ondertekenden wethouder Martijn de Kort en voorzitter van SBH Gertjan Aarts een convenant om deze samenwerking te bekrachtigen.

Uw Reactie
Uw Reactie