Betalen gemeentelijke belastingen

De gemeentelijke belastingen kunt u betalen door het geld zelf over te maken of u kunt de gemeentelijke belastingen door ons laten incasseren.

Zelf overmaken

U maakt het bedrag zelf over naar rekeningnummer NL45 BNGH 0285 16 92 62 t.n.v. Gemeente Helmond. Dit bedrag moet binnen de op het aanslagbiljet vermelde termijn(en) op de rekening van de gemeente Helmond staan. Gebruik hiervoor het betalingskenmerk dat op het aanslagbiljet staat. Dit kenmerk gebruikt de gemeente bij het automatisch verwerken van uw betaling.

Automatische incasso

U kunt ons hiervoor machtigen via het schriftelijke aanvraagformulier incasso gemeentelijke heffingen (geen DigiD-code nodig) in. U kunt het formulier afdrukken, invullen en opsturen naar:

Team Belastingen
Postbus 950
5700 AZ, Helmond

Wat gebeurt er wanneer ik niet op tijd betaal?

Wij adviseren u tijdig te betalen. Als blijkt dat u voor de in de aanslag genoemde vervaldatum niet heeft betaald, ontvangt u een aanmaning. Hiervoor brengen we kosten volgens de kostenwet invordering rijksbelastingen in rekening. Als u de aanslag na de aanmaning nog niet betaalt, zal de invordering worden voortgezet met een dwangbevel. Ook hiervoor worden kosten volgens de kostenwet invordering rijksbelastingen in rekening gebracht. 

Uw Reactie
Uw Reactie